KickRenhet Belägger med metall och MaterialKatalogen som Är Tillgänglig Från Alfabetisken Aesar

Täckte Ämnen

Bakgrund
Katalogen Delar Upp
Hänvisa till Data

Bakgrund

KickRenheten för 300 sida Belägger med metall, och Alfabetisken hela Aesars för MaterialKatalogviktig spänner av belägger med metall och legerar från aluminium till zirconium som upp till presenterar renhetar 99,9999%. Produkter erbjuds i en bred variation av bildar, däribland binder, omkullkastar, shots, uppsätta som mål, pudrar, binder thermocouplen, och många mer.

Figurera 1. KickRenhet Belägger med metall och MaterialKatalogen

Katalogen Delar Upp

Förutom det rent belägger med metall, och beståndsdelar delar upp, katalogen inkluderar delar upp på:

  • Kol/grafit
  • Keramik
  • AvdunstningMaterial
  • Brazing Produkter
  • Tanka CellKatalysatorer
  • Optik och Kristaller
  • Utrustning

Hänvisa till Data

Också innehåller den hänvisar till data, liksom belägger med metall läkarundersökningrekvisita, kopplar ihop storleksanpassar översättningstabeller som är periodiska bordlägga, bordlägga av atom- väger och mer. Mest objekt är också tillgängliga i antal och storleksanpassar det okända de som listas i katalogen. AlfabetiskAesars Gruppen för Specialty är ställer in för att behandla i stora partier, och sakkunniga beställer.

Att att be en kopiera av Renheten för den AlfabetiskAesar Kicken Belägger med metall, och Material Katalogr, behar klickar här

Att beskåda färdigt lista av rent belägga med metall, och beståndsdelprodukter på den AlfabetiskAesar webbplatsen, behar klickar här

Källa: Alfabetisk Aesar

För mer information på denna källa behaga besökAlfabetisken Aesar

Date Added: Oct 27, 2006 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 13. June 2013 12:59

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit