Posted in | Spectrometers

Hiden Analytisk SIMS Arbetsstation med SENTENSAnalysatorn

Hiden Analytisk SIMS Arbetsstation med SENTENSAnalysatorn

Den Hiden SIMS Arbetsstationen har framkallats med stark växelverkan med de van vid utförande SIMS-analyser för båda avtalar tjänste- arbete, och forskning i många sätter in av analys. Filosofin av designen har varit enkel, till jordbruksprodukter instrumenterar en riktig SIMS-analys som sammanslutningkickkänsligheten, böjlighet och lindrar av funktion, men också att göra den att kosta - effektivt benämner båda in av huvudstad, och pågående kostar.

Den Hiden SIMS Arbetsstationen har uppnått dessa syften och att vara mitt--prissatte det enda instrumentera till införlivade både syre- och cesiumjonvapen - en nödvändighet för allmän analys. Den ger en riktig UHV-miljö, böjlig loadlock och tar prov brukssystemet. Den inbäddade SNMS-lättheten ser till, att bearbeta täcker den fulla analytiska koncentrationen spänner, från ppm igenom till bulk 100% och datasystemhjälpmedlet att värdesakresultat lätt lagras och exporteras till andra applikationer. Det är lätt nog att konfigurera för produktion fodrar analys, yet ska ge den yrkesmässiga hängivna forskningen med en bearbeta som begränsas endast av fantasi.

Nyckel- särdrag av Den Hiden SIMS Arbetsstationen inkluderar:

  • Forproduktion skrivar allra av tar prov
  • Statisk elektricitet och dynamisk SIMS
  • Integralioniser för SNMS och RGA
  • Primat av Jonvapen
  • SNMS ytbehandlar att kartlägga/som avbildar
  • Ytbehandla föroreningsanalys
  • Quantification av matrisen som är jämn vid SNMS
  • Böjlig och upgradeable konfiguration

Last Update: 9. April 2013 11:47

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask the manufacturer of this equipment or can you provide feedback regarding your use of this equipment?

Leave your feedback
Submit
Other Equipment by this Supplier