Posted in | Spectrometers

Tillämpad NanoFluorescence ns2 NanoSpectralyzer

Tillämpad NanoFluorescence ns2 NanoSpectralyzer

Den ns2 NanoSpectralyzer ® erbjuder alla modeller NS1 state-of-the-art funktioner för att analysera SWCNT prov genom nära-IR fluorescens och absorption. Dessutom fångar ns2 Raman spektra av alla cnts, vare enkel vägg, Flerväggiga, aggregerade, stor diameter eller kemiskt modifierad. Alla spektra mäts automatiskt med en enda placering av prov-kyvett. Sofistikerad mjukvara utför sedan integreras dataanalys att karakterisera CNT provet. Den ns2 behåller samma lilla fotavtryck och bekväm drift som den prisbelönta NS1.

Den nya modellen ns2 åtgärder

  • near-IR Fluorescens
  • near-IR-absorption
  • Raman

Last Update: 26. October 2011 04:26

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this equipment listing?

Leave your feedback
Submit
Other Equipment