Posted in | Moisture Analyzers

Trace Fukt Analyzer - PPM1 från EdgeTech

Trace Fukt Analyzer - PPM1 från EdgeTech

Den EdgeTech PPM1 är ett spår fukt analysator som utformats speciellt för övervakning av fukt nivåer i daggpunkt och enheter PPM. Detta spåra fukt analysator använder en elektrokemisk (P205) sensor i kombination med en patentskyddad semi genomsläpplig diffusion membran.

Principen för operationen gäller Faradays elektrolys som mäter dissociation nuvarande gör det till en grundläggande mätning av fukt närvarande. Den PPM1 är idealiskt används i relativt ren, torr inert gas applikationer.

Last Update: 9. October 2011 18:00

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this equipment listing?

Leave your feedback
Submit
Other Equipment