Mikroskopet för SENTERRA Raman från Bruker Optik

SENTERRAEN är en spectrometer för det kickkapacitetsRaman mikroskopet som planläggs för de mest fordra analytiska och forskningapplikationerna. Dess viktigaste innovation är bestämt dess inre fortlöpande kalibrering, som den ser till högst wavenumberexakthet utan behovet för kalibreringar med yttre normal.

SENTERRA-sammanslutningarna talrik roman och flera patenterade särdrag:

  • Fortlöpande kalibrering med Sure_Cal®
  • Kompakt design med spectrometeren som är inklusive i mikroskopet
  • Multipelvåglängder: 1064nm, 830nm, 785nm, 633nm, 532nm och 488nm
  • Confocal djup för Kickkapacitet som profilerar med FlexFocusTM
  • Automatisk FluorescenceKassering (AFR) genom att använda SERDS
  • Versionen för Öppen arkitektur för studien av större tar prov (e.g i konst) med kicklateralupplösning
  • Inverterad version för utredningen av bosatt celler
  • Koppla Ihop med Atom- StyrkaMicroscopy (AFM)

Överenskommelse och Ojämn Design

Mest reklamfilmRaman mikroskop använder spectrometers som är separata från mikroskopet. Därför är justeringen och underhåll av dessa apparater tidskrävande. SENTERRA integrerar mång--lasern Raman spectrometer mellan den reflekterade ljusa illuminationsenheten och det binokulärt av mikroskopet. SENTERRAS överenskommelsedesignen ger en kort stavelse strålar banan, som förhöjningkänsligheten och gör det mer robustt och stabil.

Last Update: 20. September 2013 08:02

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask the manufacturer of this equipment or can you provide feedback regarding your use of this equipment?

Leave your feedback
Submit
Other Equipment by this Supplier
Other Equipment