Posted in | Scratch Testers
Anton Paar TriTec SA logo.

Anton Paar Revetest Xpress

 Anton Paar Revetest Xpress

REVETESTEN Xpress är kosta - den effektiva lösningen som är hängiven till Industriellt och Kvalitets-, Kontrollerar (QC) applikationer.

Xpressen ger mätning av adhesion, hårdhet, och skrapamotstånd med ett mycket användarvänligt har kontakt.

Detta instrumenterar levereras med programvara som möjliggör ägaren för att fördefinera mätningsprotokollet på en fristående dator. Efter protokollet har definierats, exporteras det automatiskt via en USB-minnespinne. Därefter sätts det in in i handlag avskärmer övervakar av Revetest Xpress. En enkel och singelpress av ”starten” knäppas som placeras på handlag avskärmer ska därefter startar testatillvägagångssättet. Ingen extra operatörsväxelverkan krävs för att köra testa. På avslutningen av testa har användaren det primat till endera studien ta prov eller direkt på Xpressen (om utrustat med mikroskopalternativet) eller på ett olikt optiskt mikroskop.

Särdrag

  • Diamantnål
  • Återkoppling kontrollerad styrkautlösare
  • Uppfyller med ASTM C1624 och EN 1071

Alternativ

  • Det Videopd Mikroskopet och övervakar
  • Avkännare för Akustiskt utsläpp
  • Djupavkännare
  • Lång räcka av indenterspetsgeometrier
  • Upgradeable till den Uttryckliga Plusen eller till standarda Revetest

 

Other Equipment by this Supplier