Piezo Enheter för Nano-Att dosera, Micro Pumpar och Ventiler i Medicinskt Iscensätta

Innovativa miniaturized keramiska utlösare erbjuder utmärkta precision och kapaciteter i medicinska applikationer liksom drogleveransen som nano-fördelar och förvandlar till atomer av mediciner. Den standarda designen baseras på membranen pumpar och ventilprincip, men ventil-mindretekniker som baseras på den peristaltic principen, är också görliga.

Förskjutning pumpar används globalt i ett stort nummer av branschsektorer. Den ökande begäran för miniatyrisering antyder att marknadsföra för deras mindre ”släktingar” växer också. Microdispensers kan användas för dosering, och fördelningsuppgifter, var mycket lilla volymer i microliteren, milliliteren eller nanoliteren spänner, måste att kontrolleras.

I drogupptäckt och medicinskt iscensätta, bioteknik eller kemisk analys, doserar mycket lilla utmatare exakt aktivvikter eller mediciner. Microen pumpar möjliggör borttagning av reaktion gasar i stängt bearbetar. Industriellt bearbetar med maskin gynnar också från bruket av mikro-ventiler för applikation av smörjmedel liksom fett, eller oljor som erbjuder lösningar, som är, preciserar, ekonomiskt, och automatiserat.

Last Update: 19. December 2012 10:50

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask the manufacturer of this equipment or can you provide feedback regarding your use of this equipment?

Leave your feedback
Submit
Other Equipment by this Supplier
Other Equipment