NT-MDT השתתפו NanoIsrael 2009 כמו חסות למציגים ואת הזהב

NT-MDT נטלו חלק בחסות NanoIsrael 2009, התערוכה כנס שנערך במסגרת שנתית של חגיגות יום העצמאות ה -60 של מדינת ישראל.

אירוע ייחודי זה הפגיש, התעשייה והאקדמיה, משקיעים, ארגונים לא ממשלתיים ונציגי הממשלה להתמקד במחקר הנוכחי, יוזמות מסחריות הזדמנויות עתידיות בננוטכנולוגיה.

רשימת הדוברים מציגים כולל אנשי עסקים, כמו גם מדענים בכירים בתחומי נושאים רלוונטיים: ננו, nanoelectronics, nanophotonics, NanoBio, nanomedicine, אנרגיה חלופית.

NT-MDT השתתפו NanoIsrael 2009 כספונסר מציג וזהוב של האירוע. ציוד לכל התחומים הנ"ל הוצג? לא בתא של החברה. העניין המיוחד של מבקרים בישראל מחולק בין שני דגמים של פלטפורמת NTEGRA: NTEGRA טומו (שילוב של SPM ו ultramicrotome) ו ספקטרה NTEGRA (SPM משולב נכון על ידי NT-MDT עם ספקטרומטר ראמאן של Renishaw).

המנהיגים האחרונים שלנו הכיר - SPM אוטומטיות פותר הבא ומקיף הכשרה מעבדה NANOEDUCATOR - גם בין מוצרים שנרכשו עניין משותף.

הקהל הישראלי מאוד מוערך NT-MDT פיתוחים חדשניים. זהו אישור נוסף באיכות גבוהה של מכשירים של החברה את מעמדה המוביל שלנו בתחומים שונים של מדע וננוטכנולוגיה.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit