Posted in | Nanomaterials

Lott-Oriel Meddelar Tillgänglighet av SPEQUEST för Spektral- SvarsCharacterisation av Sol- Celler

I dagens evolving snabbt marknadsför för sol- celler, är characterisationen av det spektral- svaret (quantumeffektivitet) en av de viktigaste parametrarna för forskning och utveckling av nya material och apparater men också för produktion och kvalitets- kontrollerar.

Stilla I Dag 90% av de sol- cellerna som tillverkas runt om världen, är apparater för singelföreningspunktsilikoner; därför är orienteringen av ett spektral- svarsmätningssystem förhållandevis enkel och rättfram. Emellertid fokuserar de mest lova forskningområdena på olika apparater och material, e.g tunt filma och 3rd utvecklingsapparater, som kräver en olik orientering av ett spektral- svarscharacterisationsystem.

SPEQUEST tar in i konto de senaste utvecklingarna i sol- cellforskning, ställer in de modul och de mycket böjliga möjliggör snabb och enkel anpassning till forskning- och produktionkrav.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit