Newsletters
Posted in | Nanomedicine | Nanoanalysis

Het Tellen van en het Rangschikken van Virussen die Instrumenten NanoSight Gebruiken

Published on June 2, 2009 at 7:50 AM

De capaciteit van het instrument NanoSight om virussen en hun complexen in vloeibare opschorting te tellen en te rangschikken wordt meer en meer belangrijk voor die betrokken bij de ontwikkeling van virale vaccins.

De Virale vaccins vallen onder 2 belangrijke categorieën:

  • Leef (verminderde) vaccins
  • Gedode (buiten werking gestelde) vaccins

Een levend verminderd vaccin is één waar de kwaadaardigheid van het virus is verminderd, dusdanig dat wanneer het vaccin aan de patiënt wordt beheerd, het een immune reactie veroorzaakt zonder klinische ziekte te veroorzaken. Het virus zal binnen de gastheer herhalen en zal vandaar immuniteit voor een uitgebreide periode verstrekken. De meerderheid van succesvolle virale vaccins valt onder categorie met inbegrip van vaccins voor mazelen, de bof, rode hond, griep, gele koorts en polio.

De Buiten Werking Gestelde virussen worden gebruikt in gevallen waarbij een aangewezen verminderd vaccin niet is ontwikkeld of in gevallen waarbij het virus om wordt verondersteld te kunnen van de verminderde vorm, in een giftigere vorm van het virus terugkeren. Het virus kan niet binnen het lichaam herhalen en vandaar is er typisch een lagere gastheerreactie op het vaccin en de vaak veelvoudige dosissen worden vereist. De gemeenschappelijkste buiten werking gestelde virale vaccins omvatten tyfus, hondsdolheid en polio.

De rol van NanoSight in het proces van de virusreiniging
De ontwikkeling van virale vaccins vereist dat de virussen om in levende cellen worden gecultiveerd worden geoogst en dan worden gezuiverd. De fabrikanten van het Vaccin zijn geinteresseerd in de controle van de zuiverheid van de virale voorbereiding in diverse zeer belangrijke stadia van het reinigingsproces en begrijpen de concentratie van aanwezige virusmateriaal. Er zijn waar het instrument NanoSight echte waarde toevoegt. Kan de deeltje-door-deeltje benadering van het rangschikken van en het tellen van virussen virussen van groter celpuin gemakkelijk onderscheiden en de distributies van het hoge resolutieaantal kunnen worden gebruikt om het aantal virussen versus het aantal viruscomplexen te berekenen. Schatten van de concentratie van aanwezige virussen is essentieel in het begrip van het verlies van product bij elke stap van het reinigingsproces (en vandaar kan worden gebruikt om het proces in termen van productopbrengst) te optimaliseren en ook virusconcentratie is essentieel wanneer het proberen om dosering in het definitieve product te begrijpen.

Leef versus totale virale titer en vergelijking met besmettelijkheidsanalyses
De capaciteit van de techniek NanoSight om een virus te rangschikken en te tellen of het levend of inactief is staat de gebruikers toe om een idee van de relatieve concentraties van besmettelijke deeltjes versus totale deeltjes te verkrijgen wanneer gebruikt samen met besmettelijkheidsanalyses. De analyses van de Besmettelijkheid zoals plaqueanalyses zijn de wijdst gebruikte techniek om levende virale titers in vaccinvervaardiging te schatten. Om besmettelijke virale titers nauwkeurig te kwantificeren, baseren deze technieken zich op één enkele virion besmettend single cell in een cultuur, veroorzaken de verdere replicatie en de besmetting van het omringen van cellen een plaque om zich te vormen wat dan kan worden gekwantificeerd.

Duidelijk vereisen deze analyses besmettelijk het virus om te zijn en aangezien zulke niet toepasselijk voor buiten werking gestelde vaccins zijn. Deze analyses geven niet van virussen rekenschap die besmettelijkheid tijdens het reinigingsproces in een levend verminderd vaccin hebben verloren. Als dusdanig, voor levende verminderde vaccins, zal een virale titer zoals die door een besmettelijkheidsanalyse wordt berekend aanzienlijk van de totale virale titer zoals die door de techniek NanoSight wordt geteld variëren. Men vindt vaak dat de verhouding van besmettelijke aan niet besmettelijke deeltjes kan variëren is 2 of zelfs 3 grootteordes dusdanig dat de verhouding van besmettelijke virussen 1/1000 van de totale deeltjesinhoud is. Dit heeft duidelijke implicaties, wanneer het begrip van de doeltreffendheid van het productieproces en de stappen kunnen worden gemaakt om de productopbrengst te verbeteren en te optimaliseren die op gegevens NanoSight wordt gebaseerd. Zo Ook op beleid van het definitieve product, zal de aanwezigheid van niet besmettelijke virussen ook een immune reactie (vanaf een buiten werking gesteld vaccin), een factor veroorzaken die moet worden overwogen wanneer het begrip van dosering in het definitieve product.

Het Begrip van samenvoeging van virussen
De techniek NanoSight meet deeltjesgrootte op een deeltje-door-deeltje basis en aangezien zulke de groottedistributies van het hoge resolutiedeeltje kunnen produceren. De groottedistributie kan worden gebruikt om relatieve concentraties van monomeric versus bijeengevoegd materiaal te schatten toe te schrijven aan het feit dat de techniek niet alleen meet deeltjesgrootte maar het aantal deeltjes van een specifieke grootte telt. Het kwalitatieve aspect van de techniek verstrekt ook een snel inzicht in de staat van samenvoeging, zoals in de hieronder beelden kan worden gezien. Het eerste beeld toont een hoogst gezuiverde voorbereiding van griepvirus terwijl het tweede beeld een steekproef met een hoge graad van samenvoeging toont. De Onafhankelijke van een aantaldistributie, de gebruiker kan de staat van samenvoeging binnen een voorbereiding snel en betrouwbaar begrijpen.

De analyses van de Besmettelijkheid kunnen tussen bijeengevoegd en niet-bijeengevoegd materiaal in een virale voorbereiding onderscheid maken niet. Een plaque die eenheid vormt kan één enkele virion of één enkel complex zijn die vele potentieel besmettelijke virussen bevatten. Indien het beheerde bijeengevoegde virale materiaal in vivo en als dusdanig kan bijeenvoegen, kan een besmettelijkheidsanalyse de besmettelijke virale inhoud binnen een voorbereiding in grote trekken onderschatten.

Samenvatting

  • De techniek NanoSight kan als hulpmiddel worden gebruikt om de totale virale inhoud te kwantificeren en kan naast besmettelijkheidsanalyses worden gebruikt om de relatieve concentraties van besmettelijke aan niet besmettelijke virussen in een levend verminderd vaccin te berekenen
  • De techniek NanoSight is ideaal gezien geschikt om virale titers in buiten werking gestelde vaccins te berekenen - de besmettelijkheidsanalyses kunnen niet voor deze vaccins worden gebruikt
  • De Virale concentraties zijn belangrijk wanneer het proberen om productopbrengst, immune reactie en potentiële een allergie veroorzakende reactie op het vaccin te begrijpen
  • De staat van samenvoeging bij elke stap van het productieproces en in het definitieve product wordt en gecontroleerd en gebruikend de techniek NanoSight gemeten
  • De analyses van de Besmettelijkheid hebben geen capaciteit om enige virions van bijeengevoegd viraal materiaal te onderscheiden

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit