Site Sponsors
  • Park Systems - Manufacturer of a complete range of AFM solutions
  • Strem Chemicals - Nanomaterials for R&D

Silver Marknader för solceller

Published on July 28, 2009 at 11:02 AM

Forskning och Markets , den ledande källan för internationella marknaden forskning och data marknaden har meddelat tillägget av " Silver Marknader för solceller "rapport till deras erbjudande.

För närvarande är den stora majoriteten av silver som används i PV anordningar för toppen elektroder av kristallint kisel (c-Si) PV celler. Detta är en tillväxtmarknad i sig, utan som thin-film PV (TFPV) teknik tar bort, finns nya möjligheter för att sälja silver i PV-sektorn öppnar också upp. Det används ofta för elektroder i amorft kisel solpaneler alltför liksom för dess reflekterande egenskaper i kombination med dess ledningsförmåga.

Denna stora målet med denna rapport är att analysera och kvantifiera de möjligheter som uppstår för silver leverantörer som en följd av tillväxt i PV branschen som helhet, med särskild uppmärksamhet på TFPV. Rapporten fokuserar på alla silver material, inklusive silver bläck och pastor och olika hybrid material som använder silver, material såsom transparent ledande silver innehållande kompositmaterial. Rapporten inleds med en genomgång av tillståndet i PV industrin och sedan analyserar marknaden för silver i varje större PV sektorer. Slutligen kvantifierar rapporten möjligheter för silver i PV rummet via en åttaårig prognos.

Last Update: 5. October 2011 06:53

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit