Newsletters

Centrera för Molekylärt Nanometrology Bruk Nanosight Att Framkalla Nya Biosensors

Published on September 11, 2009 at 7:14 PM

Centrera för Molekylära Nanometrology på Universitetar av Strathclyde har utvalt ett system för characterisation LM10 från Nanosight som ska bistås i deras forskning och utveckling av nya biosensors.

Dr Alastair Wark, Föreläsare på Universitetar av Strathclydes Centrerar för Molekylära Nanometrology och främsta användare av NanoSight teknologi för nanoparticlecharacterisation

Föreläsare forskning för Dr Alastair Warks intresserar baseras runt om förberedelsen, functionalisationen och applikationen av plasmonic nanomaterials. Bruket av sådan nanometre-fjäll material och bearbetar öppnar upp spännande nya avenyer för utredningen av biomolecular växelverkan och biologiska system med aldrig tidigare skådad känslighet och rumslig exakthet.

Andra characterisationtekniker liksom UV--VISadsorptionspektroskopin och DLS (dynamisk ljus spridning) är användbara för i stora partier som i genomsnitt uppgå till mätningar men den, är kapaciteten att visualisera individnanoparticles en i sänder, som drog tidigare postdoctoral forskareDr Robert Fylla på med bränsle, stundarbetet med Professorn Duncan Graham, för att välja det NanoSight NTA systemet. Detta har catalysed strömforskningen som den är, ledde av Dr Wark som anmäler ”NanoSighten ger ett intuitivt långt av avkänning av partiklar, och att vara kompetent att fungera dynamiskt i biocompatible flytande som samlar multipelsingeluppsättningar av information om partikeln, ger statistisk trovärdighet till datan.”,

Detta initiala arbete är ledande till utvecklingar för biosensors som gäller den kontrollerade aggregationen av functionalised nanomaterials i närvaroen av en närmare detalj, uppsätta som mål biomoleculen. Kapaciteten att övervaka detta processaa i lösningen som använder partikel-vid-partikel mätningar, kan inte uppnås med bulk characterisationtekniker.

NanoSights NTA att närma sig har visats idealt för att passa sådan forskningaktiviteter och, med kapaciteten inte endast att se sfäriska partiklar utan också att karakterisera stång-något liknande material, gör systemet en extremt kraftig nanoscaleforskning och utveckling att bearbeta.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit