Posted in | Nanobusiness

Bruker AXS Microanalysis tillkännager namnändring till Bruker Nano GmbH

Published on February 22, 2010 at 6:24 PM

Bruker AXS Microanalysis GmbH meddelar förändringen av namn till Bruker Nano GmbH med omedelbar verkan.

Beslutet för denna namnändring motiverades inte bara av den ständigt ökande tillämpningar av bolagets traditionella produkter, till exempel EDS och EBSD analyssystem för elektronmikroskop och röntgen spektrometrar fluorescens, inom olika områden av nanoteknik, men också av det faktum att Bolagets produktportfölj omfattar nu en rad atomic force mikroskop (AFM) för utanpåliggande karakterisering på nanometer och sub-nanometerskala. Bruker Nano avser att utnyttja sin större samlade globala resurser för alla sina produktlinjer för att kunna ge ännu bättre stöd och service till dess diversifierade forskning och industriell kundbas.

"Vi ska naturligtvis fortsätta att serva våra kunder i våra plattformar kärnteknologi av EDS, EBSD och μ-XRF, betonar detta namn ändra våra bredare strategiska fokus på lösningar för nanoteknik", säger Thomas Schuelein, VD för Bruker Nano GmbH och medordförande i Bruker AXS Inc. Han fortsatte: "Att tillhandahålla instrumentering och lösningar tillägnad denna snabbt växande marknad kommer att vara grunden för Bruker Nano framtida produktstrategi."

Källa: Bruker AXS

Last Update: 6. October 2011 16:12

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit