Νέα τεχνική για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση διαχωρισμούς Όριο κόκκους σύμφωνα με WDS

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Nantes (Γαλλία) έχουν αναπτύξει πρόσφατα μια νέα τεχνική για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση διαχωρισμούς ορίου σιταριού χρησιμοποιώντας διασπορά μήκους κύματος ακτίνων-Χ φασματοσκοπία (WDS).

Η βάση μέσο για την ανάπτυξη της νέας τεχνικής είναι η MERLIN των εκπομπών στον τομέα ® ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης από την Carl Zeiss , που είναι εξοπλισμένα με ένα φασματόμετρο Οξφόρδης WDS. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Laboratoire Genie et des MATERIAUX Procédés Associés Polytech »Nantes (LGMPA).

Το κύριο χαρακτηριστικό της MERLIN FE-SEM που επιτρέπει αυτό το μυθιστόρημα της τεχνικής είναι η υψηλή καθετήρα ρεύμα, μέχρι 300 nA. Στο πείραμα αυτό ήταν ακόμα δυνατό να λειτουργήσει το σύστημα στα 400 na. Μόνο με την εφαρμογή ενός τόσο υψηλού ακροδέκτη μπορεί να αρκεί το σήμα να είναι ενθουσιασμένοι. Λόγω του διπλού φακού συμπυκνωτή της GEMINI ® στήλη II, κατά την MERLIN, η διάμετρος δέσμης ελαχιστοποιείται στα άκρα, με αποτέλεσμα την υψηλή χωρική ανάλυση της ανάλυσης WDS.

Υπόβαθρο Εφαρμογή

Διεπιφανειακή διαχωρισμούς μπορεί να οδηγήσει σε μια δραματική αλλαγή των υλικών ιδιότητες, π.χ. απώλεια ολκιμότητας του σίδηρος, νικέλιο ή κράματα χαλκού. Μέχρι τώρα, ο χαρακτηρισμός των κορυφαίων επιφανειακά στρώματα είναι γενικά σε επεξεργασία με ηλεκτρονική φασματοσκοπία Auger Electron ή Probe Micro Analysis. Και οι δύο τεχνικές έχουν αρκετά μειονεκτήματα, όπως π.χ. την ανάγκη για υπερ-υψηλές συνθήκες κενού ή περιορισμούς στη χωρική ανάλυση. Αυτά τα μειονεκτήματα ξεπεραστεί από την τεχνική που αναπτύχθηκε στο Nantes LGMPA,.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit