Newsletters
Posted in | Nanobusiness

Tegal Fördjupa Stopptid på Anbud för dess Portfölj för Nanolayer AvlagringTeknologi

Published on October 3, 2011 at 3:51 AM

Vid Cameron Chai

US baserade Tegal har meddelat, att den har fördjupa stopptiden för att bjuda för dess nanolayeravlagringteknologi (NLD) - den baserade immateriell rättighetportföljen. Stopptiden, som var att förfalla på September 30, 2011 nu har fördjupas upp till 5 pm, Oktober 15, 2011.

Företaget avgjort på f8orlängningen, som den olika halvledaren och IC-utrustningproducenter hade visat en intressera i dess portfölj. Tegals portfölj består av en slutsumma av 35 globala, och lokalpatent i sätter in av plasma-förhöjd atom- lagraravlagring (ALD), pulserad kemisk dunstavlagring (CVD) och NLD.

NLD är en teknologi, som integrerar CVDEN, som är non-conformal och ger kickgenomgång och ALD, som är högt conformal och ger låg genomgång. Denna teknologi hjälper halvledaren, och IC-utrustningproducenter som fördjupa livet av maskinvara som baseras på CVD, bearbetar utan att ha behovet att skifta till ALD bearbetar som begränsas av pre-markörer.

Det tekniskt, veta-hur och kunskap av Tegal har, ledde till uppfinningen av många apparater liksom Ljusdiod, för- minne och mikroprocessorer. Företaget är också ansvariga för utvecklingen av avkänningen, och att filtrera apparater, som används nu av mest som är smart, ringer. Företaget har också investerat i Sequel Driver för att framkalla den olika sol- kraftverket projekterar, och förnybar energi projekterar runt om världen.

Källa: http://www.Tegal.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit