Posted in | Nanobusiness

Beneq Gör Top 30 for Global Cleantech Cluster Association senare skede Awards

Beneq har idag nöjet att meddela att det har valts av den globala Cleantech Cluster Association (GCCA) som en 2011 senare skede Award Top 30 finalist. Införande i klimatförändringsalliansen Global Top 30 avspeglar det starka affärs-och marknadsposition i bolaget i kategorin sektorn och innebär dess innovativa metoder och tekniker är att få fotfäste i den nya globala gröna ekonomin.

Beneq nominerades till klimatförändringsalliansen senare skede Award av den finska Cleantech Cluster i maj 2011. Bolagets affärsmodell, marknadsposition, lönsamhet och potential till att skapa och fånga marknadsandel (bland andra kriterier) har därefter kvalificerat att det ska vara en allians senare skede Award 2011 Global Top 30 Finalist.

"Minska ner 185 nomineringar från cleantech-kluster hela världen ner till 30 var en mycket konkurrenskraftig", säger Ben Taube, ordförande i klimatförändringsalliansen. "Dessa Top 30 finalister är den stigande stjärnor av världens ren teknik sektor."

"Dessa företag, med sina kunder och intäkter, bygger stora gröna kragen ekonomierna i de regioner där de är verksamma", säger Shawn Lesser grundare av klimatförändringsalliansen. "För hälsan hos planeten, både ekonomiskt och miljömässigt, arbetar vi för att lyfta fram dessa omvälvande företag på den internationella arenan."

Klimatförändringsalliansen senare skede utmärkelsen Global Top 30 finalister valdes ut från 4000 företag som företräds av klimatförändringsalliansen: s 30 medlemsländer kluster, allt från Nordamerika och Europa till Asien. Varje kluster genomfört interna utvärderingar att nominera upp till 10 bolag i 10 kategorier, inklusive sol, vind, energilagring, gröna byggnader, vatten och mer. Totalt nominerades dessa medlemsstater kluster 185 företag för 2011 senare skede Award.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit