Beneq som ska Bidras Thin, Filmar Sakkunskap till Europén Photovoltaics Projekterar

Beneq den Finlandssvenska leverantören av tunt filmar täcka utrustning, har sammanfogat R2R-CIGS, enprofilera photovoltaics projekterar finansierat av Europeiska Kommissionen till och med dess Sjunde RamProgram (FP7).

Det primära målet av det ambitiöst projekterar är till fjäll-upp som det innovativa laboratoriumet bearbetar för att möta produktionkrav av böjliga sol- enheter. I kort stavelse bearbetar kostar dessa behov att anpassas till rulle-till-rulle produktionstunder se till pålitlighet, kickgenomgång och low.

Något att sägaBeneq VD, Herr Sampo Aho-nen: ”Ser Beneq utmärkt potentiellt i fortlöpande produktionteknologier, både i förhållande till ekonomin av produktionen och det kvalitets- av avsluta-produkten. Detta är, därför vi sätter besegrar en raddatid och försök, i att komma med vårt tunt filmar täcka teknologier, både ærosol som täcker, och atom- lagraravlagring (ALD), till det tjänste- av branscherna som vi tilltalar”.

Beneq är en ledande myndighet i ALD-rulle-till-rulle teknologi, som har lanserat den första reklamfilmbeträffande-sökandet plattformen för rumslig ALD, TFSEN 200R, i 2009 och det första riktiga rulle-till-rulle systemet för breda böjliga substrates, WCSEN 500, i Juni 2011. WCSEN 500 planläggs speciellt för produktionfjäll-upp och pilot- fabriks-.

R2R-CIGS, som började i April 2012 och ska fortsätter in i 2015, ämnar upprätta pilot- fodrar för produktion av böjliga sol- paneler. Sammanlagt går kostar projektera att vara av paramount betydelse, i att möjliggöra mer bred applikation och lower av sol- photovoltaics. Projekterakonsortiet inkluderar, förutom Beneq, EMPA, Flisom, ZSW, Isovoltaic, SoLayTec, Teknologi för Mondragon Enhets-, Manz CIGS och KPI och koordineras av TNO. Finansiering har säkrats från EC'SENS gemensamma ENERGI NMP 2011 programmerar.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit