Newsletters
Posted in | Nanomaterials | Nanobusiness

RÄCKVIDDEN Centrerar för Att Sammanfoga NanoSight Webinar på EGDefinition av Nanomaterials

NanoSight behas till annouce som Matteo Dalla Valle från RÄCKVIDDEN Centrerar, såväl som Denis Koltsov som nu ska, sammanfogar den NanoSight VD:N Jeremy Warren för deras nästa Webinar, ”Uppdateringen på EGNanomaterialsDefinitionen: Få Effekt av Nya EG- och JRC-Publikationer”.

Ska de webinar äger rum på Onsdagen 14th November, på 3:00 pm och 5:00pm-GMT (10:00am och 12:00 pm EST).

Skisseradagordningen för detta 30 minimala webinar är som följer:

  • Granska JRC-metoddokumentet och diskutera de framlade nyckel- avslutningarna och utmaningarna.
  • Skissera EU'SNA Understöder Reglerande Granskar, och kommande lagstiftning, var den ska, har mest att få effekt.
  • Anmäla på USA perspektiv som angår reglering av nanomaterials. Detta ska att anmäla inkluderar materier som bordläggas på SENN2012 - LandskampKongress på Säkerhet av Engineered Nanoparticles och Nanotechnologies, på avsluta av denna månad i Helsingfors.

Var kompetent att sätta ditt ifrågasätter till Matteo, Denis och Jeremy Warren, VD av Nanosight, Som del av denna fullständigt växelverkande presentation som du ska, så behaga takefördel av detta tillfälle att klargöra några queries du kan ha.

Behaga besök registreringssidan för att registrera för det webinar.

Bakgrundsinformation

Halvåret, sedan NanoSights sist webinar på Nanomaterials har sett publikationen av två viktiga dokument:

  • Den Gemensamma Forskningen Centre (JRC) har producerat Krav på mätningar för genomförandet av Europeiska KommissionDefinitionen av Benämna ”nanomaterial”.
  • Kommissionen av Europeiska Unionen har publicerat deras Understöder Reglerande Granskar på Nanomaterials.

Stunden det första dokumentet beskriver potentiella characterisationmethodologies för Nanomaterials, betonar restates understödjadokumentet EU'SENS service av Nanomaterialsdefinitionen från 2011 och avsikt som denna är delen av lagstiftning.

För mer information på få effekt av dessa två dokument och hur NanoSight kan hjälpa att gå till www.nanosight.com.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit