Site Sponsors
  • Strem Chemicals - Nanomaterials for R&D
  • Park Systems - Manufacturer of a complete range of AFM solutions
Posted in | Nanoenergy

Alfa Aesar Pressmeddelanden Fine Chemicals och katalysatorer Broschyr

Published on May 29, 2008 at 12:15 PM

Alfa Aesar , ett Johnson Matthey företag, har publicerat en ny Fine Chemicals & Katalysatorer broschyr som utforskar den fina kemisk produktion och kapacitet som tillhandahålls av Alfa Aesar.

Den 16-sidiga broschyren börjar med att redogöra för de viktigaste funktionerna i Alfa Aesar, inklusive global tillverkning, globala lager, anpassade syntes, kundservice, kvalitetskontroll och global sourcing. Produktutbudet undersöks sedan mer i detalj till att omfatta organiska intermediärer och reagenser, ädla metallföreningar och katalysatorer, inklusive produkter som bränsleceller, och hög oorganiska ämnen renhet, inklusive Puratronic ® High Purity oorganiska och REacton ® Rare Earth produkter. Broschyren omfattar även extra resurser från Alfa Aesar, till exempel en 2800-sidig katalog / handbok, medföljande CD-ROM, hemsida, teknisk försäljning och support och mycket mer.

Last Update: 4. October 2011 03:14

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit