Bruker AXS som Får det Atom- Styrka-/för ScanningSondMicroscopy Företaget

Published on August 18, 2008 at 10:11 PM

Bruker AXS GmbH som meddelas i dag att det har undertecknat en överenskommelse att få alla av rättvisa av S.I.S. Ytbehandla Avbilda GmbH System, ett företag med årliga intäkter av ungefärligt $3 miljoner. Transaktionen förväntas till slutet i tredje kvartal av 2008, och inget mer ytterligare finansiellt specificerar gs.

S.I.S. Ytbehandla Avbilda GmbH System lokaliseras i Herzogenrath, nära Aachen, Tysklandet. S.I.S framkallar, tillverkningar och fördelar avancerade atom- styrka-/för scanningsondmicroscopy system (AFM/SPM) för talrika applikationer i material forskar, inklusive halvledare, datalagring, elektroniska material, sol- celler, polymrer och katalysatorer. AFM/SPM är en väletablerad metod för ultra-kick som rumslig upplösning ytbehandlar att avbilda, och karakteriseringen av ytbehandlar besegrar till atom- dimensionerar. De globala SPMNA marknadsför hade en beräknad slutsumma att marknadsföra storleksanpassar av $200-300 miljon i 2007.

S.I.S. erbjuder en produkt spänner från ta av planet-bästa kick-kapaciteten AFM--endastmikroskop till inbyggt kick-avslutar kombinationer för AFM-/opticalmicroscopy (OM), till den stora däcka-anseende AFM/OM kombinationen instrumenterar hela vägen för karakteriseringen av 300mm rån i en ren rummiljö. S.I.SNA kärnar ur teknologi inkluderar extremt kompakt AFM-/SPMsubunits som kan integreras lätt med annat analytiskt instrumenterar liksom optiska mikroskop, Raman mikroskop eller mikro-hårdhet testers.

S.I.S. Ytbehandla Avbilda GmbH System grundades i 1993 av Dr. Frankera Saurenbach, och Dr. Hans-Achim Tjafsa, två fysiker med omfattande erfar i AFM-/SPMteknologi. Efter förvärvet återstår ska ska S.I.S i Herzogenrath och byts namn på till ”Bruker Nano GmbH”. Drs. Ska Saurenbach och Tjafs fortsätter för att leda affären som Disponenter. Stunder som lyckade ska S.I.S-fördelare behålls, ska Bruker AXS, bidrar dess globala marknadsföra för materialforskning, tekniska reor, demonstration, utbildning och tjänste- kapaciteter, såväl som R&D- och fungeringsledninghjälp, att accelerera intäkten och att förse med marginal tillväxt av det framtida Bruker Nano GmbH.

Dr. Saurenbach, Disponent av S.I.S. som påstås: ”Är Vi det mycket upphetsada härom förvärvet, därför att vi ser ett starkt potentiellt för intäkttillväxt genom att använda Bruker AXS globala fördelningskapaciteter. Vara delen av den ska landskampBruker AXS organisationen möjliggöra oss för att växa vår kund baserar runt om jordklotet och erbjuder vår existerande kunder förhöjda applikationservice och servar kapaciteter för våra innovativa högkvalitativa AFM-produkter.”,

Dr. Tjafs, Disponent av S.I.S. som tillfogas: ”Ser Vi framåtriktat till förstärkning av våra R&D-aktiviteter för AFM-/SPMprodukterna under den nya äganderätten av Bruker AXS.”,

Dr.en Frankerar Burgaezy, Verkställande vice ordförande av Bruker AXS Inc. som kommenteras: ”Marknadsför Många av AFMEN/SPM segmenterar, och applikationer överlappar med de av vårt Röntgar diffraction (XRD)affären, danande S.I.S-produkterna som ett utmärkt tillägg för våra etablerade världsomspännande XRD-reor tvingar. Denna klar marknadsföra och fördelningssynergy förväntas att vara en ha som huvudämnechaufför för tillväxten av vår nya Bruker AFM/SPM produkt fodrar.”,

Last Update: 23. January 2012 20:35

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit