Newsletters
Posted in | Nanomedicine | Nanobusiness

MagForce Nanotechnologies som ska Framläggas på den Globala Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetKonferensen för UBS

Published on September 10, 2008 at 11:32 AM

MagForce Nanotechnologies AG ska framlägger på detta års Konferensen för Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet för UBS den Globala i New York City. Dr. Uwe Maschek, VD av MagForce Nanotechnologies, ska ger en aktieägareöverblick av företaget och diskuterar strömstatusen av dess Nano-Cancer® terapi. Den ska presentationen äger rum på den Storslagna Hyatten New York på September 25, 2008, start på 11:00 A M.

Den Globala Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetKonferensen för ettårig växt UBS är en av världens de största aktieägarehändelserna inom den farmaceutiska medicinska teknologi- och biotekniksektoren, med mer än 350 företag som introducerar deras senaste produkter och mest lova forskning- och utvecklingsförsök till institutionella aktieägare.

Två dagar före denna konferens, på September 23 start på 11:30 A M., levererar Dr. ska Maschek en företagspresentation på AdvaMed 2008 i Washington, D.C. AdvaMed är den årliga konferensen av den Avancerade Medicinska TeknologiAnslutningen, U.S.-branschanslutningen för medicinsk teknologi.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit