Posted in | Nanomaterials

NanoSight Tillfogar Temperatur Kontrollerar Kapacitet till dess Familj av Instrumentation

NanoSight Begränsade, nanoparticlekarakteriseringföretaget, har meddelat att den extra temperaturen kontrollerar kapacitet för dess familj av instrumentation.

NanoSights arrangerar nya temperatur med karakteriseringsystemet för nanoparticlen LM20

Som temperaturen påverkar direkt, rusar har diffusion, mätningen av temperaturen alltid varit en nyckel- variabel i NanoSight analys. Temperaturen mätas rutinmässigt av NanoSight instrumenterar, och, när den använder aqueous system, bordlägger referens inbäddat i den ska programvaran applicerar anslåklibbigheten. Användare av andra vätskor kan mata in klibbigheten manuellt.

Som svar på användareförfrågan har NanoSight nu introducerat en kontrollerad temperatur arrangerar, som fungerar från fem grader nedanfört omgivande till 50°C. Detta kan retrofitteds till NanoSighten LM20 instrumenterar. Detta arrangerar möter två omgående behov: för vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetanvändare kan det fungera på däggdjurs- förkroppsligar temperaturer. För användare som är funktionsdugliga i vätskor, kan det underhålla 25°C, den standarda temperaturen för klar-tillgängliga klibbighetdata. Exakthet ges till ett jämnt av +/- 1°C och kontrolleras direkt från systemets programvara.

Behaga besök www.nanosight.co.uk För mer information om NanoSight och, hur deras instrumentation appliceras till applikationer i både de biologiska och materialvetenskaperna

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit