Den Nya Utvecklingen Röntgar in Microscopy för Röntgar Fluorescence- och ÖverföringsAnalys

Vetenskapliga HORIBA, har meddelat den världsomspännande barkassen av dess nya utveckling av X-Ray mikroskop XGTEN-5000.

Mikroskopsammanslutningarna båda ytbehandlar, och överföringen Röntgar analys för att ge en färdig elementär characterisation av en ta prov i en som är enkel, kliver. Den innovativa designen av XGTEN-5000 låter för en oskadlig analys på den atmosfäriska det normala pressar. Den inkorporerar också en ny koaxial ordning av X-ray strålar, och den optiska visuellt hjälpmedel avbildar för att möjliggöra fastar, och exakt ta prov positioneringen.

Den slipade brytande Horibaen Röntgar Vägleder Röret (XGT) inkorporeras inom systemet för att ge en rumslig upplösning besegrar till µm 10.

De nya kapaciteterna och funktionsdugligheten av XGTEN-5000 utvidgar Röntgar elementär analys från materiell forskning in i dyka upp sätter in av biologi, mineralogy och miljö- analys

Postat 8th Oktober 2003

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit