Keramiska Snedsteg, Betydelsen av Partikeln Storleksanpassar den Potentiella Analys och Zetaen

Täckte Ämnen

Bakgrund
Keramiska Snedsteg
Colloidal Potentiella Spridningar och Zeta
Avslutning
FallHistoria - Monodisperse vs. Konventionellt Malt Pudrar i Keramiska Snedsteg

Bakgrund

Partikeln storleksanpassar är den viktigaste parametern i produktionen av keramiska produkter. Partikeln storleksanpassar måste optimeras för att se till att den önskade läkarundersökningen/den mekaniska rekvisitan uppnås. Majoriteten av keramiska produkter tillverkas av det processaa av snedstegrollbesättning i en gjuta. Underhåll av den önskade partikeln storleksanpassar fördelning kräver kontrollerar av spridningstabiliteten av det keramiska snedsteget.

Keramiska Snedsteg

Snedsteg är upphängningar av en eller flera keramiska i en flytande, bevattnar vanligt, med en partikel storleksanpassa av omkring 1µm och kan vara ansett som ett colloidal system. Det är livsviktigt att det finns kontrollerar över kapaciteten av partiklarna att återstå i upphängning, så att avlagring uppstår jämnt på gjutaväggarna.

Colloidal Potentiella Spridningar och Zeta

I colloidal spridningar kontrolleras stabiliteten av växelverkanstyrkorna mellan partiklar. Utan avsky mellan partiklar bildar ska aggregat. Den potentiella Zetaen är en mäta av denna växelverkan.

Avslutning

Produktionen av starkt hoppar av - fri keramik erhålls, genom att producera ettskingrat snedsteg av den bekant partikeln, storleksanpassar fördelning.

Hjälper indikerar potentiella mätningar för Zetaen som använder Malvernen Zetasizer, i framkallning av en bra spridning och sannolikheten av aggregation.

  • Möjliggör optimization av processaa variabler liksom partikel storleksanpassar och pH för att förbättra snedstegspridning och för att kontrollera den kvalitets- produkten.
  • Bestäm antal av tillsatser som kontrollerar spridning.
  • Mäta storleksanpassa av keramiska partiklar besegrar till 2nm.
  • Potentiell mätning för Zeta av faktiskt något keramiskt snedsteg.
  • Mätningar är fastar och reproducible.

FallHistoria - Monodisperse vs. Konventionellt Malt Pudrar i Keramiska Snedsteg

Efter tidig sort80-tal ökande har uppmärksamheten betalats till förberedelsen av den monodisperseunder-mikronen oxiden pudrar, med en beskåda till att erhålla tätare emballage och en lägre sintra temperatur, än kan uppnås med ett malt materiellt.

Bordlägga 1 ger en jämförelse mellan den krävda lägre sintra temperaturen genom att använda en monodisperseprodukt som jämförs med en konventionellt mald produkt.

Bordlägga 1. Sintra temperaturjämförelsen för en monodisperse pudra och en konventionellt mald produkt.

Sintra Vikarier (K)
Oxid Den Initiala Partikeln storleksanpassar (µm) FinalKorn Storleksanpassar (µm) Monodisperse Produkt Konventionellt Mald Produkt
TiO2 0,3 0,5 1273 1873
ZrO2 0,2 0,3 1273 1973
AlO23 0,25 0,5 1523 2023

Nytt arbete vid Zhang och den Minimum Huggtanden har visat att den lyckade produktionen av keramiska sammansatt snedstegrollbesättningar från under-mikronen alumina och zirconiaen pudrar är högt anhörigen på zetaen som är potentiell av pudra i upphängning. Det inställande massmedia var bevattnar med och utan tillägg av en skingra tillsats - PAA (polyacrylic syra). Zetaen som är potentiell vs pH-täppor av ZrOanden2 AlOwere23 erhållande på en Malvern, Instrumenterar Zetasizer 4.  Gjuta, Även Om codispersebrunnen för två material på pH 4-5, var den potentiella zetaen var mer stor än 50mV, dem inte var passande för snedstegrollbesättning, därför att det syrliga medlet etsade allvarligt murbruken. I den grundläggande pH-regionen gjuter murbruken etsades mindre av medlet. Emellertid pudrar kunde inte inställas i det grundläggande medlet på grund av det mycket mindre AlOzeta-potentiellt som23 jämförs till det av ZrO2. Emellertid hade när du tillfogar PAA ett dramatiskt att verkställa på detpotentiellt av pudrar.

Figurera 1. Zeta som är potentiell vs pH-täppan för alumina- och zirconiarollbesättningsnedsteg.

På pH 10, pudrar zeta-spänningarna av båda var om -50mV, därför, pudrar kunde lätt co-skingras.

Denna information har varit sourced, granskat, och anpassat från material förutsatt att av Malvern Instrumenterar Ltd.

Behaga besök Malvern Instrumenterar Ltd. För mer information på denna källa

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit