Partikeln Storleksanpassar Mätningen av Högt Absorbing Material, Leverantör som Data av Malvern Instrumenterar

Täckte Ämnen

Bakgrund
Använd Utrustning
Ta Prov Förberedelsen och Mätningen
Resultat
Avslutning

Bakgrund

Att Absorbera tar prov är en utmaning för klassisk dynamisk ljus spridning instrumenterar. Svårigheten uppstår från förminskningen i styrkan av spritt lätt genom att använda en spridning metar av 90°. Detta är för två resonerar, förminskar absorberingen driva av incidentet strålar, och beloppet av spritt lätt förminskas vidare, av att måste att passera till och med ta prov, innan du avkänns.

I denna applikationrapport tar prov högt absorbera, Phenolphthalein, på pH 9,5 mätas. På denna pH är Phenolphthalein röd.

Även Om det molekylärt väger är lågt på 318 Daltons, denna rapport visar också, att även molekylar som detta storleksanpassar, kan mätas.

Använd Utrustning

Den Malvern HPPS Injektionssprutan och den 0.2ìm injektionssprutan filtrerar.

Ta Prov Förberedelsen och Mätningen

Phenolphthalein var förberedd på saturationkoncentration bevattnar in justerat till pH 9,5 med ammoniak. Ta prov filtrerades därefter till och med 0.2ìm som injektionssprutan filtrerar in i en standard disponibel polystyrencuvette. En upptäckt placerar den inre cuvetteväggen var nästan utvald. Mätningstiden var utvald som 120s, och analyserat genom att använda standarden storleksanpassa fördelningsanalys.

Resultat

Ta prov absorberade högt. ”0°na övervakar” avkänt att endast 1% av styrkan av incidentlaser strålar återstående når de har passerat though en mm 10 av lösningen. Tack vare tänder mätningen som göras i baksida-scatteren konfigurationen av HPPSEN, lite absorberades, som incidentet strålar och spridde lätt måste att resa endast ett litet distanserar till och med ta prov. Detta tillåtet beslutsamheten av de båda aggregaten i ta prov av. 0,5% på diametern för 150 nm och storleksanpassa av Phenolphthaleinmolekylen sig själv som beräknades som 0,6 nm. Detta är i utmärkt överenskommelse med storleksanpassa som beräknas för Cholesterolmolekylen (387Da som är hydrodynamic storleksanpassar 0,64 nm som anmälas i en annan applikationrapport.

Figurera 1. Partikeln storleksanpassar analys för beslutsam Phenolphthalein genom att använda en Malvern HPPS.

Avslutning

Denna applikationrapport visar att mätningen av partikeln storleksanpassar av att absorbera tar prov är möjligheten genom att använda Malvernen HPPS. Detta möjliggöras av backscatteringoptikordningen, som bidrar också till kickkänsligheten av systemet. Dessa kännetecken kan också användas för mätningar av färger, pigments färgpulver, och färgpulver tar prov.

Denna information har varit sourced, granskat, och anpassat från material förutsatt att av Malvern Instrumenterar Ltd.

Behaga besök Malvern Instrumenterar Ltd. För mer information på denna källa

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit