Zeta het Potentieel en de Kwestie Van Doen Sedimentatie Beïnvloeden de Meting van Zeta Potentieel

Besproken Onderwerpen

Achtergrond
Wat is Zeta Potentieel?
Hoe Zeta wordt het Potentieel Gemeten?
Effect van Sedimentatie bij de Distributie van de Grootte van het Deeltje
Het Effect van Sedimentatie op Zeta Potentieel
Resultaten
Conclusies
Verwijzingen

Achtergrond

Vele steekproeven zullen wanneer voorbereid op zeta potentiële meting wegens hun grootte of dichtheid bezinken.

Dit heft twee onderwerpen van gesprek op, ten eerste, doet sedimentatie tijdens de meting beïnvloedt het zeta potentieel en ten tweede, doet de verandering in de grootte van de deeltjes tijdens de meting beïnvloeden het resultaat.

Wat is Zeta Potentieel?

Het fundamentele principe van de meting die van zeta potentieel Malvern Zetasizer gebruikt, is de meting van de snelheid van deeltjes die elektroforese ondergaan. De snelheid van deze deeltjes, of de mobiliteit wanneer uitgedrukt op eenheidsgebied, worden omgezet in het zeta potentieel gebruikend de vergelijking van Henry. (Ref. 1)

Hoe Zeta wordt het Potentieel Gemeten?

De Deeltjes die in een vloeistof worden verspreid worden geïntroduceerd in een horizontale cel met elektroden op één van beide eind. Wanneer een potentieel wordt toegepast op de elektroden, zullen de deeltjes met een negatief zeta potentieel naar de positieve elektrode en vice versa migreren. De snelheid van de deeltjes wordt gemeten gebruikend de elektroforese van laserDoppler.

De optica voor de snelheidsmeting wordt geschikt zo zo slechts gevoelig om voor beweging in de horizontale richting te zijn.

Effect van Sedimentatie bij de Distributie van de Grootte van het Deeltje

De Steekproeven die door het malen, het micronising of precipitatie worden voorbereid zullen een brede groottedistributie hebben. Dit betekent dat als steekproefsedimenten, de grootte van deeltjes die in het metingsvolume blijven met tijd als kleinere deeltjessediment langzamer zal verminderen.

Het Effect van Sedimentatie op Zeta Potentieel

Het zeta potentieel is eigenlijk onaangetast door deze grootteverandering. Dit is omdat het aantal lasten op de deeltjesoppervlakte die het deeltje drijft vooruit, en de kleverige belemmering voor het deeltje, beide evenredig aan de oppervlakte zijn. Aangezien de gemiddelde deeltjesgrootte vermindert, proportioneel vermindert de kleverige belemmering. Deze veranderingen compenseren om het even welke grootteafhankelijkheid van de meting.

Resultaten

Grafiek 1 (hieronder) toont de resultaten van meting van calciumcarbonaat die in verdunde pH7 buffer wordt verspreid.

Figuur 1. Zeta potentieel als functie van sedimentatietijd.

Dit zorgt ervoor dat om het even welke beweging in de verticale richting, wegens sedimentatie bijvoorbeeld, niet de meting zal beïnvloeden.

De meting van zeta potentieel is onafhankelijk van grootte en tijd van sedimentatie. De verspreide lichtintensiteit toont een daling met tijd die aan het materiaal dat uit het verspreidende volume van de cel bezinkt toe te schrijven is.

De grafiek toont aan dat de zeta potentiële veranderingen door slechts ±1.5mV tijdens de metingsperiode van een meer dan uur.

Conclusies

Voor steekproeven zoals verspreiding van calciumcarbonaat, noch beïnvloedt de sedimentatie tijdens meting, noch de voortvloeiende verandering in grootte van de gemeten deeltjes, het zeta potentieel.

Verwijzingen

1. Jager, R.J. Zeta potentieel in ISBN 0-12-361961 van de Academische Pers van de colloïdewetenschap (1981).

Bron: De „Studie van Antilichaam: De Interactie die van het Antigeen het Lichte Verspreiden zich Technieken“ Gebruiken, de Nota van de Toepassing door Malvern Instruments.

Deze informatie is afkomstig geweest, herzien en van materialen die door Malvern Instruments aangepast worden verstrekt.

Voor meer informatie over deze bron, te bezoeken gelieve Instrumenten Malvern.

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit