Social Vetenskap Utfärdar för att vara Ansedd Under Utvecklingen av Nanotechnology

Täckte Ämnen

Bakgrund

De Fem Huvudsakliga Kategorierna för Att Studera den Sociala Vetenskapen Dimensionerar av Nanotechnology

Social VetenskapsDebatt för Ström på NanotechnologyMaterier

Social Vetenskap Utfärdar Som Är Unik till Nanotechnology

Debatten Angående Uppkomsten av Människa-Bearbeta med maskin Har Kontakt

Hur Människa-Bearbeta med maskin Har Kontakt Uppförande för StyrkaAffektMänniska

Implikationer av Nanotechnology för Social VetenskapsPolitik

Några Teman som ska Tilltalas av Sociala Forskare som är Funktionsdugliga i Nanotechnology

Unika ForskningTillfällen att Forskare för Samkväm för NanotechnologyStyrkaErbjudande

Social VetenskapsForskning in i Nanotechnology Bör Hända Nu

Social VetenskapsForskning Projekterar in i Nanotechnology Ska Behov Att Vara Böjlig

Avslutning - Rekommendationer för Att Gälla Sociala Forskare i Framtida Nanotechnology Projekterar

Bakgrund

Sociala forskare har kapaciteten, och villigheten som ska tas på, utfärdar omgeende nanotechnology. Studien av nanotechnology bör organiseras runt om en uppsättning av nyckel- utfärdar, och medgörligt under-ifrågasätter. Det är imperativet som finner, distanserar från den alltför förenklade polariserade debatten som verkar att dyka upp.

De Fem Huvudsakliga Kategorierna för Att Studera den Sociala Vetenskapen Dimensionerar av Nanotechnology

Utfärdar omgeende nanotechnology kan klassificeras in i fem kategorier:

1. Issues förband till att se till att nanotechnology framkallar dess potentiellt;

2. Issues som förbinder till den sociala medvetenheten av nanotechnology och offentlig medverkan i vetenskap;

3. Socialt och ekonomiskt utfärdar, att ska var samtidig med, eller även intensifierat by, nanotechnology;

4. Utfärdar tillhörande med någon ny teknik;

5. Utfärdar unikt till nanotechnology.

Social VetenskapsDebatt för Ström på NanotechnologyMaterier

Det finns överlappningen mellan kategorierna och även de i den sist gruppen som ska för att inte finnas i isolering. De första tvåna utfärdar reflekterar direkt benämner av debatten så långt. Att Delta I till annat utfärdar ska serve till flyttningen det framåtriktat och berikar reflexionen som omger det som ska uppstår oundvikligen i de kommande åren. På detta arrangera, fast, den skulle är dumdristig till funderare en kunde lista alla ämnen som kunde nedgången under varje kategori. Vi ska listar emellertid illustrativa exempel under varje.

·,         Issues förband till att se till att nanotechnology framkallar dess potentiellt: teknologiöverföring; förhållandet mellan firmor, regeringar och universitetar; R- & D-investering; ekonomisk institution; egenföretagande

·,         Issues som förbinder till den sociala medvetenheten och medverkan i vetenskap: rollen av allmänheten i vetenskapspolitikbildande; de märkte behoven av folk för teknologiska framflyttningar; rollen av arbetsplatser, non-stats- organisationar och konsumentgrupper i demokratiskt bearbetar; etiskt utfärdar.

·,         Socialt och ekonomiskt utfärdar, att ska var samtidig med, eller även intensifierat by, nanotechnology: commercialisation av vetenskap; ' det s märkte innovationproblemet; immateriell rättighet; riskera ledning och regleringen; avskildhet och tillväxten av information och dess äganderätt och kontrollerar; åldras.

·,         Utfärdar tillhörande med någon ny teknik: klara av den unforeseeable naturen av problem; organisatorisk utveckling; ändra ledning; userfriendliness; expertis som är den nödvändiga jordbruksprodukter och använder en ny teknik.

·,         Utfärdar unikt till nanotechnology: beroendet för dess utveckling på tvärvetenskaplig vetenskap och att iscensätta; potentiellt nytt riskerar; människa-bearbeta med maskin-naturen har kontakt; specifikt etiskt utfärdar att angå artefacts som blandningsyntetmaterialet och bosatt beståndsdelar.

Social Vetenskap Utfärdar Som Är Unik till Nanotechnology

De illustrativa objekten under de första fyrana utfärdar är förtrogen vänämnen i de sociala vetenskaperna. De under kategori fem kan kräva någon förklaring. Först nanotechnologys tillfogar naturliga tvärvetenskapliga natur som kopplas ihop med osäkerheten om dess finalöde och de mångfasetterade sammanlänkningarna med andra utvecklingar, tuggan till dess studie. Om nanotechnology både beror på och ger hjälpmedel för den förhöjda integrationen mellan disciplinerna av vetenskaper och att iscensätta, bearbetar samkvämet och det ekonomiskt till och med vilket detta göras ska är fertilt slipat för social vetenskaplig utredning och theorising, till exempel på gruppen bearbetar, att ta för perspektiv och det faktiska arbetet. Meriten i denna, beror inte naturligtvis på integrationen som den är totalt lyckad, och forskningen sig själv kunde vara absolut nödvändigt viktig till dess utveckling (som i dettekniskt att närma sig). Dessutom hur nanotechnologysammanslutningar med utvecklingar i andra områden, några av som kan vara okända nu som ska gäller socialt och ekonomiskt, bearbetar, som ska igen, är mogen för studie.

Debatten Angående Uppkomsten av Människa-Bearbeta med maskin Har Kontakt

Understödja människa-bearbeta med maskin-naturen har kontakt; det är rimligt att bearbeta med maskin ska blivet även mer av en f8orlängning av oss själva. Det finns idén av ett nytt, non-läkarundersökningen utrymme som människor på burk i någon avkänning bebor och påverkar varandra med: uttryckt av benämna`-virtuell verklighet'. Detta kan vara som mundane eller primitivt som den föreställda miljön av en videospel. Mer subtil är idéerna av ett utrymme av information.

Människa-Bearbeta med maskin Har Kontakt Uppförande för StyrkaAffektMänniska

Det finns även spekulationer som avancerade teknologier som slutligen ska, låter oss till den vår `-uploaden' varar besvärad, således möjliggöra immortality och överlevnad utan biologiskt rotar.

Implikationer av Nanotechnology för Social VetenskapsPolitik

att Formulera utfärdar, som vi har gjort avslöjer hur precis fåtalet, om något, av utfärdar är rimligt att vara unikt till nanotechnology. De kan icke desto mindre, yet att vara det mest djupsinnig, angå med människa-bearbeta med maskin-naturen ha kontakt och att ändra befruktningar av människasorten och ny väg av tänkande. Faktumet, som utfärdar, är inte unikt till nanotechnology gör huvudsakligen inte dem any mindre viktiga eller relevant till de sociala vetenskaperna. Det kan, fast, att ha implikationer för långt att närma sig besluten om sociala vetenskapsinvesteringar. Om nanotechnologyvänd ut som är mycket olika, och implikationerna av dess applikationer är högt sammanhang-närmare detalj, en strategi av relying på inklusive nanotechnology för forskare in i deras studier, som och, när den märkas för att vara den relevant styrkan, suffice. Emellertid, på den annan ytterligheten, om nanotechnology förutsägs för att vara en unik och på ett överväldigande sätt kraftig styrka som ska affekt alla aspekter av socialt liv, då har den sociala forskare inte primat men att fokusera på det och som tidig sort som möjlighet.

Några Teman som ska Tilltalas av Sociala Forskare som är Funktionsdugliga i Nanotechnology

Implikationerna av vår analys för social vetenskapspolitik är mellan de två ytterligheterna. Vi kan något att säga det: nanotechnology är ett tillräckligt framkallat begrepp som förutser att den ska är viktig; nanosciencen och nanotechnology behöver att göras åtskillnad mellan; komplexiteten av utfärdar omgeende lie för nanoscience och för nanotechnology ofta i deras sammanlänkningar med andra utvecklingar; och den preciseraapplikationerna och signifikansen är osäkra, men ska var omväxlande. Några ska är mundane, har fåtalet thus långt realiserats, och alla har sammanhang-närmare detalj särdrag.

Unika ForskningTillfällen att Forskare för Samkväm för NanotechnologyStyrkaErbjudande

Given nanotechnologys påtagliga betydelse och det som den evolving i sänder, när det finns annat pressar utfärdar liksom att åldras, immateriell rättighet och riskerar på ledning, det ger sociala forskare med ett tillfälle till den studien verkställer av teknologi på dessa utfärdar. På motsvarande sätt ger det dem med ett tillfälle till studien utfärdar tillhörande med någon dyka upp teknologi. Dessutom nanotechnologys erbjuder spädbarnsålder social vetenskap ett tillfälle som den förgångna teknologiska utveckling inte gjorde, antagligen på grund av underexponeringen av de sociala vetenskaperna. Den omgeende nanotechnologyen för osäkerhet och bristen av strömapplikationer bör inte vara resonerar för att senarelägga social vetenskapsforskning.

Social VetenskapsForskning in i Nanotechnology Bör Hända Nu

Den skulle är i rätt tid för att sociala vetenskapsfinansieringbyråer ska investera i detta område. Den skulle för att inte vara tillräcklig till väntan för förslag från sociala forskare i `-non-teknologi' områden som och, när de påverkas av nanotechnology. Att Vänta förslag från forskare som är funktionsdugliga med teknologi, utfärdar, till exempel inom vetenskapspolitik- och innovationområdena, är styrkan mer lyckad. Nanotechnologys bör sociala implikationer vara en kick - prioriteten för det redan funktionsdugligt i vetenskap och innovation eller inget ska tvivel är.

Social VetenskapsForskning Projekterar in i Nanotechnology Ska Behov Att Vara Böjlig

Specifika insatser på skulle nanotechnology, garanterar emellertid att tillfället förutsatt att av nanotechnology inte miss och att forskningen inte blir splittrad. Osäkerheten, komplexiteten och mångfalden av nanotechnologymedlet, att någon sådan insats inte bör vara ett styvt förutfattat stängt, programmerar. Ska Böjlighet är det nödvändiga staget i bredd av utvecklingar, som de uppstår.

Avslutning - Rekommendationer för Att Gälla Sociala Forskare i Framtida Nanotechnology Projekterar

I vår bedömning ett nummer av implikationer för designen av ett forskningstrategiflöde från denna analys.

·,         Om verkställer av nanotechnology är potentiellt, som sned boll-varierande, stunden som har sammanhang-närmare detalj, dimensionerar, det är osannolik, att koncentrera resurser i en centrerar ska, ger det bäst prisvärt.

·,         Om nanotechnologys kännetecken och verkställer är inte i första hand idiosyncratic, då den existerande sakkunskapen av forskare och, bestämt, centrerar arbetet på teknologi, och innovation utfärdar eller utfärdar förmodat för att påverkas av den (e.g att åldras och riskerar), bör kapitaliseras på.

·,         Om ska nanotechnology framkallar i olik väg i anslutning med komplexa utvecklingar någon annanstans, då måste ska sociala forskare att fungera med forskare och technologists, akademiskt och industriellt. De ska måste att förstå och vara medvetna av utvecklingar och på bäst är jämbördiga partners i forma av framtida teknologi och dess applikationer.

·,         Om olika nanotechnologies har olika utvecklingstrajectories, en jämförbar studie av dessa (såväl som med andra teknologier, båda historically och samtidan) skulle är fruktbara.

·,         Om makt och reglerande styren varierar mellan länder (med några planläggande kanske beståndsdelar specifikt för nanotechnology) kan landskampjämförelser göras av hur den existerande reglementet får effekt på utvecklingen av nanotechnology och någon reglemente som är specifik till nanotechnology dyka upp och fungera.

·,         Om en kärna uraspekt av nano-projektera vänder för att vara ny utfärdar ut i förhållandet mellan människor och naturen, med möjlighetimplikationer för en växande closeness mellan de naturliga och sociala vetenskaperna, då bättre funktionsdugliga förhållanden mellan ska forskare och samkvämforskare är livsviktiga.

Inte all forskning projekterar behov gäller forskare, och något behov kan minska med tiden. Men maximat gynnar från några investeringar i social vetenskap är rimligt att skördas med lag av tekniker från discipliner över den hela spectrumen av de sociala och naturliga vetenskaperna, rent och att appliceras.

Primär författare: ProfessorStephen Trä, Professor Richard Jones och Alison Geldart.

Källa: ESRC Samkvämet och de Ekonomiska Utmaningarna av Nanotechnologyrapporten, Juli 2003.

För mer information på denna källa behaga det Ekonomiska och Sociala ForskningRådet för besök.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit