Konvergerande Teknologier - en Definition och en Överblick av Några Olika Viewpoint

Täckte Ämnen

Bakgrund

Vilken Konvergerande Teknologi är All Omkring - USA Viewpointet

Vilken Nya Europé Anmäler, Har Sagt Om Konvergerande Teknologier

Vilken Miljöaktivist Grupperar, Är Ordstävet Om Konvergerande Teknologier - ETC.-Gruppen

Bakgrund

I både Europa och USA har forskare och politiktillverkare känt igen det potentiellt av konvergerande teknologier för att omforma varje sektor av ekonomin såväl som våra egna överenskommelser av vad det hjälpmedel som är människan.

Vilken Konvergerande Teknologi är All Omkring - USA Viewpointet

US-Regeringen ser till konvergens som NBIC (integrationen av Nanotechnology, Bioteknik, Informationsteknik och Kognitiv Vetenskap) och föreställa sig att herravälden av nano-fjäll området ska ultimately belopp till herravälden allra av naturen. På det molekylära jämnt i NBIC-worldviewen finns det ”en materiell enhet”, så att alla betyder - liv och non-liv - är som inte kan särskiljas och kan sömlöst integreras. Målet av NBIC är ”förbättrar människakapacitet,” både fysiskt och cognitively (e.g., på slagfältet, på vetet sätta in, på jobbet).

Vilken Nya Europé Anmäler, Har Sagt Om Konvergerande Teknologier

Den för en tid sedan utsläppt Europeiska Kommissionen en rapport på Konvergerande Teknologier som är förberedda vid Kicken - den jämna Sakkunniga Gruppen, berättigad ”Foresighting Ny teknik Vinkar.”, Distansera sig från US-dagordningen av ”att förbättra människakapacitet,” betonade Gruppen ”specifikt en Europé att närma sig till CTs.”, De föreslagna Konvergerande Teknologierna för Grupp för EuropéKunskapsSamhället (CTEKS) som föreställa sig olika forskningprogram som tilltalar specifika problem liksom ”CTs för det naturliga språket som bearbetar” eller ”CTs för behandlingen av fetma.”, Gruppen noterar, att stundCT-applikationer erbjuder ”ett tillfälle att lösa societal problem, att gynna individer och att frambringa rikedom,” dem poserar också ”hot till kultur och tradition, till människafullständighet och autonomi, kanske till politisk och ekonomisk stabilitet.”,

Vilken Miljöaktivist Grupperar, Är Ordstävet Om Konvergerande Teknologier - ETC.-Gruppen

ETC.-Gruppen ser till konvergerande teknologier som SMÄLL, en akronym som härledas från bitar, atoms, neurons och gener, de grundläggande enheterna av transformative teknologier. Den operativa enheten i informationsvetenskap är Bet; nanotechnology behandlar Atoms; kognitiv vetenskap handlar med Neurons, och biotech exploaterar Genen. Tillsammans gör de B.A.N.G. I tidig sort 2003, ETC.-Grupp varnade att SMÄLLEN ska profoundly affektmedborgareekonomier, handel och livelihoods - inklusive mat och jordbruksproduktionen - i länder av både Söderna och Norden. Den ska SMÄLLEN låter människasäkerhet, och vård- - även kulturell och genetisk mångfald - att vara fast i räcker av en convergenttechnocracy.

Källa: ` Besegrar på Lantgården: Få Effekt av denFjäll Teknologi- på Mat och Jordbruk', ETC.-GruppRapporten, November 2004.

För mer information på denna källa behaga besök ETC.-Gruppen.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit