Nanotubes - Överenskommelse Rekvisitan av Kol- och BoronNitriden Nanotubes genom Att Använda DMol3 och CASTEP från Accelrys

Accelrys FöretagsLogo

Täckte Ämnen

Bakgrund

Kol Nanotubes och Deras Rekvisita

Potentiella Applikationer av Kol Nanotubes

BoronNitride Nanotubes

Nanotube Studier Bar ut på denPatterson och RiceUniversitetar

Bakgrund

MS som Modelings den mekaniska quantumen, bearbetar CASTEP, och DMol3 har varit den van vid studien rekvisitan (strukturellt, mekaniskt, vibrational och elektroniskt) av kol- och boron-nitriden nanotubes.

Kol Nanotubes och Deras Rekvisita

Om nanotubeteknologi är att ne dess potentiella fulla reklamfilm, ska kapaciteten att kontrollera och finjustera rekvisita liksom dessa är livsviktig till tillverkning av anpassade apparater. Kolnanotubes är långa tunna cylindrar av destinerade kolatoms, omkring 10 000 tider tunnare än ett människahår, och kan vara singeln eller mång--walled. De har anmärkningsvärt elektroniskt, och den mekaniska rekvisitan, som beror på atom-, strukturerar och på sättet, som graphenen täcker i, slås in mer exakt för att bilda en nanotube (chirality). De kan vara endera metalliska eller semiconducting.

Potentiella Applikationer av Kol Nanotubes

Kolnanotubes är ett hoat forskningområde som varar skyldig till deras nya rekvisita som tankas av experimentella genombrott som har ledde till realistiska möjligheter av att använda dem i en vara värd av nanoelectronic applikationer för reklamfilmen: sätta in utsläpp-baserade lägenhetpanelskärmar, nya semiconducting apparater i microelectronics, vätelagringsapparater, kemiska avkännare och för en tid sedan i ultra-känsliga elektromekaniska avkännare. Som ett resultat dem föreställer en verkliga livetapplikation av nanotechnology.

I tillägg deras kick - styrka fördjupa deras potentiella applikationsphere för att inkludera komposit förstärkta material.

BoronNitride Nanotubes

Boron-Nitride nanotubes visar också potentiellt för liknande applikationer och kan även förbättra på kapaciteten av kolnanotubes, som de kan tolerera värmer, har en konstant musikband-Gap som är vilden av rör-diametern och chiralityen. Det har också visats, att boron-nitriden täckte kolnanotubes visar att bättre sätta in utsläpp än non-täckte.

Nanotube Studier Bar ut på denPatterson och RiceUniversitetar

Forskare på Flygvapnet Baserar ForskningLaboratoriumet (Wrights-Patterson) och RiceUniversitetar, Houston, TX, kodifierar jämför använd MS som Modelings funktionell (DFT) teori för täthet, CASTEP och3 DMol till studien och rekvisitan (strukturellt, mekaniskt, vibrational och elektroniskt) av singel-walled kol, och boron-nitriden nanotubes som ser, verkställer (om några) av inter-nanotube koppla ihop.

De avslutningsstudierna:

•,        Har den Resonant Raman för Stunder spektroskopin blivit en nyckel- experimentell teknik för att studera det optiskt och elektronisk rekvisita i nanotubes, teorin och modellerar är viktig för predictive ämnar såväl som specificerade analys av observationer. Detta arbete visar olik väg, som DFT-metoder kan få effekt i på denna, (a) som däribland testar, och godkännandet av enklare modellerar förhållande mellan nanotube strukturerar och RBM, (b) som kvantifierar verkställa av rörväxelverkan och därmed skillnaden mellan singeln och multipelrörmaterial, förutsägelse (c) av den RBMs det okända fallet av kolnanotubes, här inklusive boron-nitride nanotubes. Till exempel avslöjer studien att en modellera som är föreslagen vid Bachilo för förutsägelsen RBMs av isolerade semiconducting rör inte rymmer o.a. för rör för stor diameter

•,        DFT-metoder ger specificerad föreställer av variation i den strukturella, mekaniska och electonic rekvisitan av både C och BNnanotubes som en fungera av deras radie, chirality och växelverkan. Den avslöjer särdrag med potentiellt viktigt får effekt för applikationer. Läget av skåpbilen Hove singularityen, som får effekt for example optiska övergångar, var utstuderat och att avslöja, att rörväxelverkan inte leder alltid till en utåt utvidgning med hänsyn till den Fermi energin, men till en inre förskjutning för rör av mindre radie.

Källa: Accelrys

För mer information på denna källa behaga besök Accelrys.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit