Sätta In UtsläppSkärmar - Verkställa av Adsorbates Sätter In på Utsläpp från Kol Utvärderade Nanotubes genom Att Använda DMol3 från Accelrys

 
 

Accelrys FöretagsLogo

Täckte Ämnen

Kol Nanotubes i LägenhetPanelSkärmar

Utforska Växelverkan between Bevattna och Den Nanotube Spetsen

Växelverkan between Bevattnar, och Den Nanotube Spetsen Sätter In under Utsläpp Villkorar

Gestaltning av Begreppet genom Att Använda att Modellera för Dator

Bakgrund

Forskare på Motorola har använt Accelryss DMol3 för att utforska växelverkan av bevattnar med en nanotubespets. En Sådan överenskommelse är kritisk, i att planlägga för lägenhetpanelen för reklamfilmen som kvalitets- skärmar baseras på kolnanotubes.

Figurera 1. H-Obligations- bevattna samla i en klunga på encapped (5, 5) nanotube som under stabiliseras, sätter in utsläpp villkorar. Samla i en klunga finnas för att fälla ned Joniseringen som är Potentiell av röret av nästan 0,5 eV.

Figurera 1. H-Obligations- bevattna samla i en klunga på encapped (5, 5) nanotube som under stabiliseras, sätter in utsläpp villkorar. Samla i en klunga finnas för att fälla ned Joniseringen som är Potentiell av röret av nästan 0,5 eV.

Kol Nanotubes i LägenhetPanelSkärmar

Av de olika potentiella applikationområdena av kolnanotubes är Sätta inbaserad LägenhetPanelskärm det mest nära till att realisera den första reklamfilmapplikationen. En praktisk utmaning som gör en effektiv skärm, är att förminska fungeringsspänningen. En långt som uppnår detta, är att introducera adsorbates som kan effektivt lower den Potentiella Joniseringen (IP) och gör extraktionen av elektroner från rörspetsen lättare. Viktiga experiment i detta sammanhang utfördes för en tid sedan på Motorola, visning att närvaroen av bevattnar förhöjer markant sätta inutsläppströmmen från kolnanotubes.

Utforska Växelverkan between Bevattna och Den Nanotube Spetsen

För att nå en atomistic överenskommelse har forskare på Accelrys och Motorola utforskat växelverkan av bevattnar med nanotubespetsen som använder Accelryss DFT, kodifierar DMol3. Det fanns att växelverkan är svag i frånvaroen av någon spänning.

Växelverkan between Bevattnar, och Den Nanotube Spetsen Sätter In under Utsläpp Villkorar

Sätta in under utsläpp villkorar, den stora elkraften sätter in gåva på rörspetsen finnas, Emellertid: (1) förhöjning den bindande energin markant och därmed att stabilisera adsorbaten; och (2) lägre IPEN, därmed danande det som är lättare till extraktelektroner. Det Netto bandet och att fälla ned för IP är båda som förhöjs av en förhöjning i numrera av, bevattnar molekylar som adsorberas på spetsen. I kontrast finnas molekylar med lilla eller nolldipoleögonblick för att påverka varandra svagt med rör-spets även i stor elkraft sätter in och bör inte påverka sätta inutsläppuppförandet, som observeras försöksvis.

Gestaltning av Begreppet genom Att Använda att Modellera för Dator

Den ovannämnda idén av IP-förminskning i kolnanotubes beträffande-bekräftades av DMol3 beräkningar från gruppen av M. Grujicic (den Clemson Universitetar) som utforskade också extra polara molekylar lik HCl, HCN och LiH.

Notera: En färdig uppsättning av hänvisar till kan finnas, genom att se till källan.

Källa: Accelrys.

För mer information på denna källa behaga besök Accelrys.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit