Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) för Nanoelectronics - Fördelar, Servar och Lättheter som Erbjuds av KPI

Täckte Ämnen

Bakgrund
Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) och Dess Fördelar
Fördelar av Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) över Konventionella Produkter för SilikonTransistorRadio
Andra Applikationer för Epitaxial SiGe Legerar
Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) Lättheter som Är Tillgängliga på KPI

Bakgrund

Återstår snabbare och effektivare microchips för Producera en konstant utmaning. Den Atom- LagrarAvlagringen för processaa Nano & Makro-Elektronik (ALD) har känts igen av LandskampTeknologiKretsschemat för Halvledare (ITRS) som en av kärna urinnovationerna för att realisera detta mål långsiktigt. I samarbete med Universitetar av Newcastle på Tyne kommer med KPI till den Norr Öst av England som detta nyckel- fabriks- bearbetar för att producera silikonrån och microsystems och ska upprättar en ny cleanroom som planläggs specifikt för R&D på avancerad Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) material. En spänna av Silikoner - servar Atom- LagrarAvlagring för Germanium för Nano & Makro-Elektronik (ALD) R&D ska blivet tillgänglig under mitt- 2007.

Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) och Dess Fördelar

Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) är avlagringen av halvledaren som är materiell på ett silikonrån som bildar ett tunt, filmar att takes på den samma kristallen strukturerar som rånet. Det är den överlägsna elektriska rekvisitan av de epitaxial filmar som förbättrar transistorns kapacitet. 

Fördelar av Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) över Konventionella Produkter för SilikonTransistorRadio

Genom att kontrollera den materiella sammansättningen och gallret, anstränga i olika epitaxial lagrar, på nanometrefjäll, det blir möjligheten som skapar ny elektrisk och optisk rekvisita i halvledaren. En av de mest noterbara reklamfilmapplikationerna är bruket av epitaxial legerar av Silikoner (Si) och Germanium (Ge) i hetero-föreningspunkten den bipolära transistorn, som ger redan förbättrad kapacitet över konventionella produkter för Si-transistorradio.

Andra Applikationer för ALD SiGe Legerar

Annat dyka upp bruk av ALD SiGe legerar ska integrerar photonicsapparater på Si-rån liksom waveguides som är optiska interconnects och tänder avkännare eller utsändare, och i forskning på lagrar anstränga-Si för ultra-lilla Kompletterande Belägga med metall-Oxiden Halvledare (CMOS)apparater för nästa generation av microchips.

Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) Lättheter som Är Tillgängliga på KPI

KPI har tilldragit två nyckel- forskningforskare från QinetiQ, Malvern - Dr. David Robbins och Dr. Yee Leong. Dem emellan kommer med de över 40 år erfar av Atom- LagrarAvlagring för Nano & Makro-Elektronik (ALD) och apparatR&D till regionen. KPI förflyttar just nu den Atom- LagrarAvlagringen för Nano & Makro-Elektronik (ALD) utrustning från QinetiQ till den Norr Öst in i en ämna byggd cleanroom i Skola av Elektriskt, Elektroniskt och Datoren som Iscensätter på Universitetar av Newcastle på Tyne.

Det förutses, att kollaborativt forska mellan KPI och Universitetar av Newcastle på Tyne på ALD som är materiell för ska nanoelectronic apparater börja under 2006, med R&D servar kommande direktanslutet under 2007. 

Källa: KPI

För mer information på denna källa behaga besökKPI.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit