Photonics Utvecklings- och BefordranAlltigenom Europa - LeverantörData vid KPI

Täckte Ämnen

Bakgrund
Photonics
Undersökande Photonics Applikationer

Bakgrund

Dr David Robbins, Högsta Teknologi för CPI Kommenderar, är en aktivmedlem av Belysningen och Visar den Funktionsdugliga Gruppen för EuropéTeknologiPlattformen, Photonics21. Etablerat under December 2005 och ledde vid bransch, är medlemmar av Photonics21 definiera och forma framtiden av photonic forskning i Europa. Medlemmar av syftet Photonics21 att stenlägga långt för Europa vetenskapliga, teknologiska och ekonomiska ledarskap i photonics och att göra Europa världs¡ ¦sna som leder kunskap-baserad ekonomi.

Photonics

Photonics är vetenskapen av att exploatera lätt som ska gynnas, och att möta behoven av samhälle, avfyrar en teknologi, som startade med herravälden av. I Dag kör photonicsen många nyckel- branscher däribland; fabriks- microchip, tända, internet, kommunikationer, sjukvård, elektroniska konsumtionsprodukter, datalagring, skärmar, trans., utrymme, försvar och automatiskt för att namnge några. Européledarskap i photonics är nödvändigt till det områden tålde välståndet och ekonomin.

Det växande behovet att framkalla och applicera nya photonic teknologier föreställer ett tillfälle för den Norr Öst av England, en, som arrangera i rak linje med En strategisk Nordost fokuserar fast för att bygga, och förstärker regionens kick-tech baserar i de processaa och energisektorerna för sjukvården.

Photonics leker hence en huvudroll i KPIteknologifotspår och programmerar den Plast- ElektronikTeknologin Centrerar däribland, Servar Atom- LagrarAvlagring, Instiftar Centrera för Elektroniska Nano-System och de Photonic Materialen såväl som DTI och EG projekterar direkt stöttat av KPI liksom TeraNova, FP6 Integrerade Project framkallande ny teknik för att styra TeraHertz utstrålning.

Undersökande Photonics Applikationer

För att ställa in och genomföra en Strategisk ForskningDagordning (SRA) har Photonics21 etablerade 5 funktionsdugliga grupper undersökning photonic applikationer i:

  • Information, Kommunikation och Avbilda
  • Tända och Skärmar
  • Fabriks- och Kvalitets-
  • Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet och Sjukvård
  • Säkerhet och Säkerhet

I April 2006 Alexander von Witzleben, Verkställande direktör av Jenoptik och President av Photonics21, framlade Photonics21en SRA berättigad ¡ §Towards per ljus framtid för Europa ¡ ¨ till Viviane Reding, EuropéKommissionären för InformationsSamhälle och Massmedia. Genom att ställa in - upp och att genomföra SRAEN, medlemmarna av syftet Photonics21 att stenlägga långt för Europa vetenskapliga, teknologiska och ekonomiska ledarskap i photonicsen och, långsiktigt, danande Europa det leda kunskap-baserade ekonomiska området i världen.

  • Upprätta strategiskt anknyter bland främst SME baserade Photonics branscher såväl som in mot nyckel- användarebranscher och att arrangera i rak linje vanligt R&D-försök därmed;
  • Se Till, att kunskap som frambrings till och med forskning omformas in i framkantteknologier och bearbetar, och ultimately in i säljbara produkter och servar som är konkurrenskraftiga på ett globalt fjäll;
  • Definiera medlet till långsiktig forskning, och teknologiska utvecklingsmål och lekmanna- besegrar markörer för att uppnå dem;
  • Ge för den nödvändiga forskningmiljön som är kapabel av att accelerera photonicsforskning och att förhöja samarbete, ökande allmänhet, och privata R&D-investeringar och att se till mobilisationen av det kritiskt samlas av resurser.

Photonics21 har några 350 medlemmar från 27 län, omkring 50% av som är från bransch. Ungefärligt 75% av de industriella medlemmarna är från EuropéSMEs.

Källa: KPI

För mer information på denna källa behaga besökKPI.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit