De Meting van de Hardheid als functie van Diepte in 316L Roestvrij Staal Nitrided die het Nano Meetapparaat van de Hardheid van Anton Paar Gebruikt

Besproken Onderwerpen

Achtergrond

Nano Meetapparaat van de Hardheid

Verschillende Fasen

Het Profiel van Nanoindentation

Achtergrond

De gevolgen van substraatpolarisatie in a nitrided 316L roestvrij staal zijn onderzocht in een poging om verwerkingsparameters met oppervlakte mechanische eigenschappen te correleren. Nanoindentation laat de hardheid toe om bij nauwkeurige diepten worden gemeten betekenen, die dat de variaties in eigenschappen met nitriding diepte kunnen worden geëvalueerd. Fig. 1 shows nitrided een micrograaf in dwarsdoorsnede die van SEM van de verspreidingslagen van typisch roestvrij staal bij -20 V. Secondary elektronenanalyse wordt beïnvloed bevestigde de aanwezigheid van een oppervlaktelaag die een samenstelling verschillend van dat van de verzadigde austenite fase (γ)Ν heeft onder het. Dit Mn-als fase CrN had een dikte van ongeveer 300600nm. De oppervlaktetopografie van deze steekproef werd onderzocht met de microscopie van de aftastenkracht (SFM) en de kenmerkende stap-als korrelstructuur wordt getoond in Fig. 3.

Nano Meetapparaat van de Hardheid

De Inkepingen werden uitgevoerd gebruikend het Nano Meetapparaat van de Hardheid (NHT) van Anton Paar bij diepten van 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250, 1500 en 1750nm om de evolutie van hardheid met diepte in de Mn-Gelijkaardige oppervlaktelaag te evalueren. Het ladingstarief werd gehouden constant en 5 inkepingen werden gemaakt bij elke diepte, met elke meting die op vers oppervlaktemateriaal wordt gemaakt. De resultaten worden samengevat in Fig. 2 want vier steekproeven bij verschillend polarisatiepotentieel en het maagdelijke 316L substraat als verwijzing nitrided.

Verschillende Fasen

Twee afzonderlijke gebieden kunnen als functie van penetratiediepte, D worden onderscheidenP; In het eerste gebied (d<300nmP), wordt de aanwezigheid van een verschillende fase (Mn-als CrN) bevestigd door een scherpe overgang in hardheid.

Deze die fase, tijdens het nitriding proces wordt gecreeerd, kan aan de decompositie van de fase γΝ tijdens behandeling worden toegeschreven. In het tweede gebied (d>300nmP), vermindert de hardheid geleidelijk aan met de -50V steekproef sterker verminderend dan anderen toe te schrijven aan zijn lagere stikstofconcentratie aan de oppervlakte.

AZoNano - A aan Z van Nanotechnologie - micrograaf de In dwarsdoorsnede van SEM van verspreidingslagen voor een AISI 316L staalsteekproef nitrided in AR-60%N2 tijdens 6 h bij 680 K en bij 0.8 Pa op elke anode bij een polarisatiepotentieel van -20V.

Figuur 1. Micrograaf de In dwarsdoorsnede van SEM van verspreidingslagen voor een AISI 316L staalsteekproef nitrided in AR-60%N2 tijdens 6 h bij 680 K en bij 0.8 Pa op elke anode bij een polarisatiepotentieel van -20V.

AZoNano - A aan Z van Nanotechnologie - Variatie van nanohardness met diepte onder oppervlakte voor de vier steekproeven nitrided bij verschillend polarisatiepotentieel en het maagdelijke 316L substraat AISI: (◊) +20 V; (×) 0 V; (Δ) -20 V; (</div>


        

        
    <div class=

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit