Kol Nanotubes, Nanoscience och Nanotechnology Från Den Nanotube Specialisten Nanocyl

Täckte Ämnen

Bakgrund

Nanoscience och Nanotechnology

Kol Nanotubes

Nanocyl Historia

Forskning Projekterar

Vård-, Säkerhet och Miljön

ProduktionKapacitet

Nanocyl Lag

Nanocyl Tillgångar

Nanocyl Produkter

Nanocyl Applikationer

Produkter Rekvisita och BearbetaTekniker

Bakgrund

Är Vad nanotechnology och nanosciencen exakt? Vi ska försök att ge en klar definition på dessa två benämner, för att ge en större uppfattning på vilken Nanocyl gör.

Nanoscience och Nanotechnology

Nanoscience är studien av fenomen och behandlig av material på atom-, molekylära och macromolecular fjäll, var rekvisitan skilja sig åt markant från de på ett större fjäll. Nanotechnology är designen, karakterisering, strukturerar produktionen och applikationen av, formar storleksanpassar apparater och system, genom att kontrollera och på nanometerfjäll.

Forskning i nanoscience formligen exploderar, båda på grund av den intellektuella tjusningen av konstruering av materien och av molekylar en atom i sänder, och, därför att den nya tekniska kapacitetstillståndskapelsen av material och apparater med viktigt societal får effekt. Forevolutionen av denna nya vetenskap och tillfällena för dess applikation, lovar att ska nanotechnology blir en av de framträdande teknologierna av det 21st århundradet. Nanotechnology föreställer en centralriktning inför framtiden av kemi som är mer och mer tvärvetenskaplig och ekumenisk i applikation.

Kol Nanotubes

Nanocyl är en producent av specialtyen och industriella kolnanotubes, aktiv i nanotechnologyen.

Nanocyl Historia

Nanocyls hade grundläggande teknologi dess fundament i forskningarbetet som ut bars på Universitetarna av Liège och Namur i Belgien i den sena 90-tal. Efter passande fortsatte ett företag i 2002, Nanocyl för att fördjupa dess egna Immateriell rättighetportfölj i kolnanotubeteknologi. De var ett av de första företagen som aktivet i denna sätter in, som har möjligheten av att producera reklamfilmantal av materiellt.

Fundamentet av Nanocyl stems från forskningarbetet av Professorn Janos B. Nagy av Universitetar av Namur och Professor Jean-Paul Pirard av Universitetarnollan f Liège. I Dag iscensätter dessa forskare tillsammans med Nanocyl forskare och fortsätter för att framkalla högkvalitativt graderar av kolnanotubes för reklamfilmapplikationer och för att stötta forskningaktiviteter.

Forskning Projekterar

Nanocyl leker en aktivroll i ett stort nummer av Europénanotechnologyforskning projekterar och samarbetar med många universitetar runt om världen. Företaget är dessutom involverat i flera projekterar fokusering på Vård-, & den Säkerhetsbedömningar och standardiseringen granskar.

Vård-, Säkerhet och Miljön

Nanocyl begås för att agera i ett ansvarigsätt in mot säkerhet som är vård-, och miljön utfärdar.

ProduktionKapacitet

Att Vara en av de nyckel- spelarna i dess bransch med en produktionkapacitet av 40 ton/året Nanocyl har mål som blir världsledare för produktion av kolnanotubes och som är kompetent att erbjuda en fullständigt inbyggd lösning för deras beställare.

Nanocyl Lag

Nanocyl använder något 30 folk med kontor i Belgien och Förenta staterna. US-reklamfilmdotterbolag öppnades i 2006.

Nanocyl Tillgångar

Nanocyl producerar och kommersialiserar i dag mycket nanotubes för kickkapacitetskol, och med dess närvaro på USEN marknadsföra, dem har utvidgat deras aktiviteter till Förenta staterna och till Kanada, en marknadsföra med stort potentiellt. Asiaet Pacific marknadsför täckas till och med en knyta kontakt av partners i Sydkorea, Japan, Indien och Kina.

Olika reklamfilmpartners ser till en starkare Europénärvaro, speciellt på det thermoplastic, och komposierna marknadsför. Den äger rum efter 2003, den Nanocyl har etablerat en landskamp att knyta kontakt av partners.

Företaget rymmer mer än tolv certifikat och har fått olika licenser. I 2006 ISO-intygades Nanocyl, och de blev en medlem av FEDICHEM.

Nanocyl Produkter

Nanocyl producerar det fullt sätter in av versioner för nanotubes för kol för spänna från singel-walled nanotubes, dubblett-walled och mång--walled. Den föredragna fabriks- teknologin är katalytisk koldunstavlagring (CCVD), som är för närvarande bäst anpassat till stordriften.

Nanocyl kommersialiserar dess produkter i form av pudrar, kulor, vätskespridningar och filmar.

Nanocyl fokuserar alltid på kvalitets- och kundtillfredsställelse på högsta nivå och därför framkallar ständigt nya värdera-tillfogade produkter, liksom deskingrade kol-nanotube baserade lösningarna PlastiCyl, EpoCyl, AquaCyl och ThermoCyl.

Företaget fortsätter för att framkalla immateriell rättighet och fokuserar också dess teknologi och veta-hur på praktiskapplikationen av kolnanotubes, liksom deras integration med polymrer, belägger med metall, komposit och biomaterials. Strömbruk inkluderar sätter in utsläppapparater och ledande polymerkomposit. Andra områden av applikationen inkluderar microelectronics, toppen-starka fibrer, ultra-kondensatorer, katalytisk service som radar-absorberar att täcka för `-stealth' medel och tekniska textilar.

Nanocyl Applikationer

Kolnanotubes har utöver det vanliga rekvisita för en radda, tack som de kan användas till i en bred spectrum av applikationer. De kan, för anföra som exempel, används som applikationer och lösningar för elektrisk ledning, mekanikerförstärkning och termisk ledning. Kolnanotubesna erbjuder också olika lösningar på biomedicalen planerar, den sol- samlingen som är nanoporous filtrerar och allehanda beläggningar. De är utstuderade för lämpligheten, och applikationer i rymden och aeronautical sätter in som väl.

Produkter Rekvisita och BearbetaTekniker

Kombinationen av unik rekvisita och den olika produkten bildar kompatibelt med moderna bearbeta teknologier, erbjuder dessutom osedda möjligheter av att skapa nya iscensatte material för automatiska applikationer. I semiconbranschen uppbringar Nanocyl kol nanotube-baserade produkter mycket lovas tillsatser.

Deras mekaniska styrkarekvisita utplaceras också för ökande styrkan av olika sportsliga godor som tennisracquets och golfbollar.

Nanocyl erbjuder thus en jättelik spectrum av möjligheter för kolnanotubes och ser till kvalitets- alls tider på högsta nivå. Kundtillfredsställelse är nyckel- för Nanocyl.

Källa: Nanocyl

För mer information på denna källa behaga besök Nanocyl

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit