Assemblage die van de Samenstelling van de Weergave de Organische de Microscopie van de Kracht van het Aftasten Gebruiken - Oligomers, Polymeren en Alkanes

Besproken Onderwerpen

Achtergrond

De Microscopie van de Kracht van het Aftasten

Waarom is het Nuttig om een Microscoop van de Kracht van het Aftasten Voor het Onderzoek van het Polymeer Te Hebben?

Instrumentatie AFM en Steekproeven

Oligomer Weergave

Hexacontane

p-Hexaphenyl (p-6P)

De Weergave van het Polymeer

Het Copolymeer van het Blok polystyreen-PMMA

Styreen-butadieen-Styreen SBS het Copolymeer van Triblock

Biaxiaal Georiënteerd Polypropyleen

Sferoliet

Zelf Geassembleerde Monolayers van Phosphonic Zuur met Lange Alkyl Ketting

Conclusies

Erkenning

Achtergrond

De de krachtmicroscopie van het Aftasten (SFM), als de atoomdie ookkrachtmicroscopie wordt bekend (AFM), is een techniek van de oppervlakteweergave op een zuiver mechanisch weergaveproces dat wordt gebaseerd. Tijdens zijn ontwikkeling in de loop van de laatste 20 jaar is het een zeer belangrijk instrument in nanoscience en nanotechnologie geworden. In AFM wordt een zeer scherp uiteinde in bijlage aan een cantilever gebracht in zeer dichte nabijheid aan de oppervlakte en dan afgetaste lijn door lijn om de oppervlaktetextuur van de steekproef te sonderen.

De Microscopie van de Kracht van het Aftasten

De de krachtmicroscopie van het Aftasten staat metingen in situ toe die niet bevlekkend vereisen of met een laag bedekkend van de steekproef zoals in elektronenmicroscopietechnieken noodzakelijk is. Afhankelijk van steekproefparameters, kunnen de contactwijze of de dynamische wijzen (b.v. de wijze van IC) worden gebruikt om hoge resolutiebeelden zelfs op zeer zachte steekproeven te verkrijgen. Op contactwijze wordt het uiteinde afgetast onophoudelijk in zeer dichte nabijheid over de steekproef. In de dynamische steekproef van het wijzeuiteinde kan de interactie worden geminimaliseerd door een trillende cantilever te gebruiken. Bovendien verstrekt de dynamische wijze kwalitatieve informatie over steekproefparameters door het fasesignaal waar te nemen.

Waarom is het Nuttig om een Microscoop van de Kracht van het Aftasten Voor het Onderzoek van het Polymeer Te Hebben?

AFM bereikt een hogere die resolutie met de traditionele de microscopietechnieken wordt vergeleken zoals de lichte microscopie (LM) en confocal microscopie van het laseraftasten (CLSM).

De elektronenmicroscopietechnieken (EM) worden ook vaak gebruikt in polymeeronderzoek en AFM kan als bijkomend hulpmiddel worden gebruikt om dergelijke polymeervoorbereidingen te bestuderen die te gevoelig om met een elektronenstraal zijn worden bestudeerd.

AFM de steekproefvoorbereiding is vergelijkbaar gemakkelijk, zijn er noch een geleidende vereiste deklaag, noch om het even welke steekproef het bevlekken. De steekproeven kunnen bij omringende voorwaarden worden gehouden, en de weergave in vloeistof of in organische oplosmiddelen is ook mogelijk.

Ruilen van de vloeistof is ook mogelijk tijdens het experiment die een perfusie vloeibare cel gebruiken. De temperatuur kan over een brede waaier, normaal tussen 0 en 240 °C. worden gecontroleerd.

Het Combineren van verschillende weergavetechnieken bespaart tijd en leidt tot betrouwbaardere en zinvolle wetenschappelijke resultaten. Tijdens weergave AFM, kan de steekproef optisch in zowel weerspiegeld licht als overgebracht licht worden waargenomen. Al modern contrast die overgebrachte lichte technieken verbeteren zoals voorzien door omgekeerde optische microscopen kan samen met AFM worden gebruikt, en alle confocal technieken van de fluorescentiemicroscopie (, CLSM, TIRF) en de gepolariseerd lichttoepassingen zijn ook beschikbaar.

Instrumentatie AFM en Steekproeven

Alle die beelden in dit artikel worden getoond werden verkregen met een JPK NanoWizard® AFM. Het stadium van het Polymeer JPK en het stadium JPK werden LifeScience gebruikt, afhankelijk van de toepassing en de steekproefsteun. Het stadium van de Wetenschap van het Leven werd opgezet op Zeiss Axiovert 200 omgekeerde optische microscoop. De Cantilevers voor weergave worden gebruikt waren van NanoWorld, Mikromasch en Appnanotech die.

De steekproeven die wij want dit rapport was organische samenstellingen, zowel natuurlijke als synthetische voorbeelden, zoals alkanes, alkane derivaten en aromates hebben bestudeerd. De samenstellingen zijn van zowel technisch als academisch belang. Het moleculegewicht steekproeven in dit rapport worden bestudeerd strekt zich tussen 300 en 130.000 g/mol die uit.

Oligomer Weergave

Hexacontane

Figuur 1. Chemische formule van hexacontane, MW 843.62 g/mol.

Hexacontane behoort tot alkanes. Het is een verzadigde en niet-vertakte keten van C met 60 koolstofatomen (Figuur 1). De lengte van a.c. - is de enige band van C 154 p.m., is de C-C-C hoek 104°. Het smeltpunt van de samenstelling is tussen 94 en 96 °C. Hexacontane zijn oplosbaar in warm xyleen. Voor het experiment is een concentratie van 0.001 - 0.01 aan g/L of ~ 10-5 - 10-6 mol/L nodig. Deze lage concentratie werd bereikt met een verdunningsreeks. 2 mg hexacontane werden opgelost in 2 ml warm die xyleen (aan 60 °C, het kookpunt wordt verwarmd van xyleen ~ 140 °C). 30 ìL van deze oplossing werden verdund met xyleen 870 ìL aan een concentratie van 0.03 mg/ml. 30 ìL van deze oplossing werden toen verdund met 870 ìL van xyleen aan een eindconcentratie van 0.001 mg/ml.

Eigengemaakte rotatiecoater (1800 toer/min) werd gebruikt voor steekproefvoorbereiding.

Figuur 2. Beeld AFM van een voorbereiding van hexacontane op HOPG.

De strepen vertegenwoordigen monomoleculaire lagen van hexacontane, die naast elkaar liggen. De breedte van één streep beantwoordt aan de lengte van de hexacontanemolecule.

Een stuk van vers gespleten HOPG (hoogst bevolen pyrolytisch grafiet) werd gebruikt als steekproefsubstraat. Één daling van de verdunde oplossing werd gelaten vallen op het substraat en werd gesponnen voor 30 - jaren '60. Voor een mechanisch stabielere steekproefvoorbereiding kan de steekproef op een het verwarmen plaat aan 140 °C voor ongeveer 10 min. worden verwarmd. De steekproef toen was imaged op dynamische wijze met uiteinde een van NanoWorld® SSS (super scherp silicium). De Beste beelden werden verkregen op „zachte“ dynamische wijze, die een vrij zwakke bevochtiging van de omvang betekenen waar setpoint dichtbij de vrije omvang is.

Het Vergelijken van de twee groene gebieden in Figuur 2 toont aan dat beiden een patroon van parallelle strepen met verschillende richtlijnen tentoonstellen. De hoek tussen de strepen in de twee domeinen is 60°. Figuur 3 toont hogere resolutiebeelden binnen één van de gestreepte domeinen. De 7.5 NMbreedte van de lamellenstrepen correspondeert met de lengte van een uitgebreide hexacontane molecule.

Figuur 3. Hexacontane, op HOPG wordt voorbereid die. Één lamellum heeft een breedte van 7.5 NM. (a) beeldgrootte 95 x 50 NM. (b) gezoem, beeldgrootte 30 x 30 NM

In Figuur 4 toont een schematisch diagram de regeling van de hexacontanemolecules binnen de gelamelleerde structuren. De zij zelf-assemblage van de molecules vormt de gestreepte die patronen door AFM worden gezien.

Figuur 4. De zelf-Assemblage van hexacontanemolecules op HOPG leidt tot gelamelleerde structuren met 7.5 NMbreedte.

De Hogere resolutie kan ook worden bereikt gebruikend AFM. De Atoom roosterresolutie is bereikt in de omringende omstandigheden over sommige kristallijne gecondenseerde kwestiesteekproeven zoals HOPG (hoogst bevolen pyrolytisch grafiet) en micaoppervlakten, zoals aangetoond in Figuur 5.

Figuur 5. Atoom roosterresolutie van een micaoppervlakte. Het beeld van de Hoogte. Grootte 6.6 NM x 6.6 NM, z-waaier van het Beeld 0.4 NM. NanoWizard® AFM werd geïnstalleerd op een optische omgekeerde microscoop.

p-Hexaphenyl (p-6P)

De organische die samenstelling in deze studie wordt gebruikt is parahexaphenyl, die kan worden gezien zoals komend uit een bezenestructuur. Het vervoegde polymeer is poly-paragraaf-Hexaphenylene. Oligomer p-Hexaphenyl bestaat uit een lineaire ketting van zes benzeenringen, zoals aangetoond in Figuur 6.

Figuur 6. Chemische structuur van p-Hexaphenyl. C36H26, moleculegewicht 458.60 g/mol.

Voorbereiding van de Steekproef werd gedaan in een vacuümsublimatieproces. Molecules van Hexaphenylene waren verdampt in vacuüm (10-7 mbar) bij temperaturen boven 330 °C op twee verschillende oppervlakten, een gespleten micaoppervlakte, en een gouden met een laag bedekte micaoppervlakte. In beide gevallen, werden de steekproeven verwarmd daarna door een geconcentreerde ionenlaserstraal van AR.

Op zowel mica als goud vormt p-6P nanofibers. Afhankelijk van substrante, leidt de regeling van de samenstelling tot zeer verschillende vezelpatronen. Op mica stellen de oppervlakten p-6P needle-shaped complexen tentoon, zoals die in Figuur 7 worden gezien.

Figuur 7. p-Hexaphenyl nanofibres op schoon mica wordt voorbereid dat. (Van de verlaten) Hoogte en van de omvang (de juiste) beelden. Grootte 25 ìm X25 ìm van het Beeld.

De hoogte en breedtedistributie is vrij eenvormig, met een typische hoogte rond 50-70 NM, en een typische breedte van 350 NM. Hun breedten kunnen in de orde van honderden nanometers met hoogten een paar tien nanometers en lengten van verscheidene tientallen aan verscheidene honderden microns zijn. De Gebieden door naalden worden behandeld in de zelfde richting worden gericht kunnen 1 cm bereiken dat2.

Tussen de naalden, kan een reusachtig aantal kleine punten worden waargenomen. Hun dichtheid vermindert in dichtbijgelegen van de staven.

Zij bestaan uit het organische materiaal waarvan de staven worden gekweekt. De krachten die de groei drijven zijn de elektrische dipoolvelden op de micaoppervlakte. Een vers gespleten oppervlakte van het micamica heeft parallel een gebied van de oppervlaktedipool van 107 V/cm en de p-6P molecules met de richting van dit gebied groeien.

Wanneer bestraald met UVlicht (360 NM) de naalden tonen een diepe blauwe fluorescentie bij 425 NM, zoals in Figuur 8 (c) kan worden gezien. Één toekomstige toepassing voor deze nanofibres kan zijn hen te gebruiken nano -nano-lightguides.

Figuur 8. Micromanipulation op nanofibres. Het uiteinde AFM werd gebruikt om nanofibres van de micaoppervlakte te krassen. De AFM beelden(a) hoogte, en (b) de omvang hebben een aftastengrootte van 25 ìm X25 ìm. Het gekraste gebied had een grootte 10 ìm x 10 ìm. Het fluorescentiebeeld (c) heeft een grootte van 70 ìm x 70 ìm.

Sinds AFM kan de fluorescentiemicroscopie gelijktijdig worden uitgevoerd, zowel optisch als de weergave AFM kan gebruikte in situ zijn om deze types van nanofibres en hun optische eigenschappen te bestuderen.

Hier werd het uiteinde AFM gebruikt om nanofibres van een gebied van de micaoppervlakte, zoals aangetoond in Figuur 8 te krassen. Een cantilever met een vrij hoge de lenteconstante (40 N/m) werd gebruikt als hulpmiddel voor manipulatie van de steekproef.

Daarom werd een dynamische weergavewijze (de wijze van IC) gebruikt voor weergave bij lage kracht zonder de vezels te storen. Het instrument werd gebruikt op contactwijze voor manipulatie, gebruikend een toegepaste kracht van nN 100.

Het Voorbereiden van p-hexaphenyl op gouden-met een laag bedekt mica leidt tot een net-like patroon zoals aangetoond in Figuur 9. In dit geval, wordt het sterke de dipoolgebied van het mica geïsoleerd door de gouden dekking. Het Goud zelf stelt zulk een hoge gebied van de oppervlaktedipool niet tentoon. Daarom vormen de naalden een netwerk op de oppervlakte en niet in parallelle lijnen gericht.

Figuur 9. p-hexaphenyl nanofibres op gouden-met een laag bedekt mica wordt voorbereid dat. De Naalden vormen een net-like structuur. Grootte 20 ìm x 20 ìm van het Beeld. (Van de verlaten) Hoogte en van de omvang (de juiste) beelden.

De Weergave van het Polymeer

Het Copolymeer van het Blok polystyreen-PMMA

De eerste blok-copolymeren waar samengesteld in de jaren '50. Zij bevatten minstens minimum twee verschillende „blokken“ in elke individuele polymeerketting, waar de backbone uit verschillende monomeren samengesteld is. Hun die voordeel met traditionele polymeren wordt vergeleken is hun betere en controleerbare fysische eigenschappen.

De monomeren van het Di -Di-blockcopolymer polystyreen blok-polymethyl-methacrylate (PS-B-PMMA) bestaan uit verbonden kettingen van polystyreen und PMMA, met een moleculegewicht van 39.000 g/mol. Voor weergave AFM werd deze steekproef voorbereid in een rotatie-met een laag bedekkend proces op een siliciumsubstraat. In het hoogtebeeld in Figuur 10, worden de cilinders die (breedte 10-15 NM, hoogte 1 NM) op een vlakke oppervlakte liggen duidelijk opgelost. De staven liggen in parallelle maar gebogen lijnen, en elke staaf kan tot verscheidene lange micrometers zijn.

In dit geval, liggen de vlakke cilinders die uit PMMA bestaan in een polystyreenmatrijs. In het fasebeeld van Figuur 10, worden het contrast tussen de (zwarte) staven PMMA en de (groene) polystyreenmatrijs duidelijker opgelost.

Figuur 10. PS-B-PMMA blokcopolymeer. Grootte 1 x 1 ìm van het Beeld. (Van de verlaten) Hoogte en van de fase het beeld.

Styreen-butadieen-Styreen SBS het Copolymeer van Triblock

Een bekend tri-blokcopolymeer is SBS (styreenbutadieen -butadieen-stryrene). SBS behoort tot de groep thermoplastische elastomeren en door anionische polymerisatie gemaakt. In het geval SBS begint men met de anionische polymerisatie van styreen, en voegt butadieen toe, nadat alle styreenmonomeren zijn gereageerd. De Aanvang van de reactie leidt negatief tot a - geladen ion. Deze reactieoplossingen worden genoemd „het leven polymeren“ omdat in een milieu vrij van water en protic oplosmiddelen negatief - de geladen organische ionen blijven daar, ook nadat alle monomeren worden gepolymeriseerd.

Figuur 11. (a) Zeer eenvoudige schematische mening van de SBS molecule van het blokcopolymeer. (b) Chemische structuur van de polystyreen en polybutadeensecties. De Delen van (rode) worden gevormd styreenmonomeren en (blauwe die) butadieenmonomeren zijn duidelijk.

Het Zuivere polystyreen is een bros en taai hard plastiek, en dit geeft SBS zijn duurzaamheid. Het Polybutadeen is rubberachtig, en dit geeft SBS zijn rubberachtige eigenschappen en verhindert het polystyreen te breken. Tijdens de reactie kunnen de lengten van de styreen of butadieenkettingen individueel worden gecontroleerd. De Copolymeren met een korte zachte butadieen-ketting zijn hoogst transparant, glanzend en schokbestendig. Het polymeer wordt voor voedsel gebruikt en schoonheidsmiddelen en folie, die met langere butadieenkettingen voor schoenzolen en bandloopvlakken verpakken krimpen die. Het moleculegewicht van de hier gebruikte steekproef was 130.000 g/mol.

Figuur 12. Blok-copolymeer SBS imaged op de wijze van IC. Grootte 1 ìm x 1 ìm van het Beeld. Linkerzijde: hoogte beeld, recht: fase beeld. In het fasebeeld beantwoorden de donkere gebieden aan polybutadeen, heldere gebieden aan polystyreen.

Voor metingen AFM moest SBS op een stevige steun worden voorbereid. Eerst, werd SBS opgelost in tolueen aan een definitieve oplossing van 5% w/v. De dunne die films door een misstap van de glasdekking worden gesteund werden voorbereid op rotatiecoater (1800 toer/min).

Het Vacuüm ontharden van SBS bij temperaturen boven 100 °C (190 °C in dit geval) leidt tot nano-fasescheiding. In tegenstelling tot de AFM hoogtebeelden van PS-B-PMMA (Figuur 10), stelt het hoogtebeeld in Figuur 12 een vrij eentonige oppervlakte, met kuilen van 80 NM in diameter en 3 - 4 diepgaand NM tentoon. Het fasebeeld stelt een sterk contrast van 10-15 NM brede donkere staven in een heldere matrijs tentoon, waar de staven 60 NM of langer zijn. De histogramanalyse van het fasebeeld in Figuur 13 (a) lost duidelijk de twee species op.

In dit geval is de steekproef styreen-rijken SBS. Sommige blokcopolymeren tonen DE-mengende fenomenen toe te schrijven aan de onoplosbaarheid van polybutadeen in polystyreen. Van de transmissie-elektron-microscopie (TEM) gegevens is het geweten dat het butadieen hexagonally ingepakte cilinders vormt, ingebed in een styreenmatrijs, zoals die schematisch in Figuur 13 wordt getoond. Dit betekent dat in het fasebeeld van Figuur 12, de donkere gebieden aan polybutadeen en heldere gebieden aan polystyreen beantwoorden.

Figuur 13. (a) Histogram van de waarden in het fasebeeld van Figuur 12. (b) In styreen-rijken SBS vormen de van de minderheidsfase (polybutadeen) een hexagonally dicht-ingepakte cilinderstructuur.

Biaxiaal Georiënteerd Polypropyleen

Als de copolymeren behoort het ook biaxially-oriented polypropyleen (BOPP, een nieuwere afkorting is pp-BO) tot de polymeren die in dagelijks gebruik gemeenschappelijk zijn. De naam komt uit het productieproces waarin een polypropyleenfolie in twee richtingen wordt uitgerekt. Het beeld AFM in Figuur 14 openbaart een vezel-als structuur. De Vezels zijn niet volledig afzonderlijk en zijn georiënteerd van het bovenleer verlaten aan de bodemrechterkant van het beeld. De Verbindende vezels kunnen ook zijn het gezien van links naar rechts uitspreiden.

Figuur 14. Biaxially-oriented polypropyleenfolie. Grootte 800 NM x 800 NM, hoogtewaaier van het Beeld 33 NM. (Van de verlaten) Hoogte en van de fase (de juiste) beelden.

Vergeleken met standaardpolypropyleenfolies heeft pp-BO een verhoogde transparantie en een schittering maar ook toegevoegde betere mechanische parameters zoals toegevoegde scheur en het krassen weerstand evenals een hoge stijfheid, een goede een lage temperatuurweerstand en ondoordringbaarheid voor vloeistoffen en gassen. Pp-BO wordt wijd uitgespreid, ook voor huishoudengebruik (zakken, folies). Het monoaxially-Georiënteerde polypropyleen dat slechts in één richting wordt uitgerekt wordt vaak gebruikt voor zelfklevende folies. Sinds 10 jaar, een stijgend aantal landen (Australië, Roemenië en anderen) hun bankbiljetten uit maakte uit pp-BO toe te schrijven aan hun slijtageweerstand en hoger aantal opties geeft om veiligheidseigenschappen toe te voegen.

Sferoliet

Sommige bacteriën gebruiken poly -poly-hydroxybutyrate (PHB) als molecule van de voedselopslag. Door het grondstof te veranderen kunnen zij ook worden gedwongen om een copolymeer te produceren genoemd phb-PHV bestaand uit poly-hydroxybutyrate-poly die ù-hydroxy valeriaan zure monomeren bevat.

Figuur 15. Chemische formule van poly -poly-hydroxybutyrate. Het is samengesteld in een polycondensation reactie van ù-hydroxy boterzuurmonomeren.

Vele polymeren neigen langs de kettingslengte vouwen om grote vlakke kristallen, met een dikte veel te vormen kleiner dan de zijafmetingen. Deze lamellen zijn vaak gevormde aan elkaar evenwijdige en vorm gelaagde kristalbladen. De bladen kunnen ook grotere regelingen vormen, waar de lamellen ongeveer radiaal uit van het centrum van een polymeersferoliet groeien. De beelden in Figuur 16 worden getoond tonen de centrale sectie van één deze sferolietstructuren die.

Figuur 16. (Het verlaten) beeld van de Hoogte en (juist) fasebeeld van een sferolietstructuur in een film phb-PHV. Grootte 8 ìm x 8 ìm, hoogtewaaier van het Beeld 140 NM.

Zelf Geassembleerde Monolayers van Phosphonic Zuur met Lange Alkyl Ketting

Het zuur van Octadecylphosphonic (OPA) is een amphiphilic molecule met a.c. - alkyl ketting 18 en een phosphonic zure groep op één eind (Figuur 17). Het wordt gebruikt voor wijziging van oxidic metaaloppervlakten (passivering). Op aluminiumoppervlakten dient het als corrosiebeschermer en het is ook gebruikt voor chemische wijziging van titaniumimplant oppervlakten.

Figuur 17. Het zuur van Octadecylphosphonic (OPA), CH3(CH2)17PORTUGAL3H2, moleculegewicht 334.5 g/mol.

Het Voorbereiden van OPA op mica leidt tot robuuste zelf-geassembleerde monolayers. Voor de voorbereiding van monolayers OPA op mica, wordt OPA opgelost in ethylalcohol (0.25 mm) en de oplossing wordt uitgespreid op een vers gespleten blad van mica (8 x 8 mm). OPA wordt toegestaan om voor 10 s te adsorberen, dan wordt de bovenmatige oplossing verwijderd met een stroom van droge stikstof.

Figuur 18. OPA op mica wordt voorbereid leidt tot monomoleculaire lagen die. Grootte 2 x 2 ìm van het Aftasten. Hoogte (a), fout (b) en zijkracht(c) beelden.

De weergave AFM werd uitgevoerd op contactwijze met een zeer zachte cantilever (de lente constand 40 mN/m) voor zijkrachtwijze. In de hoogtebeelden worden de kleine ronde punten met diameters in de 100 NMwaaier duidelijk opgelost. Maar ook kunnen de grotere kromlijnige plaques met diameters tot 1 ìm worden waargenomen. De dwarsdoorsnede in Figuur 19 wordt getoond wijst erop dat de gemiddelde hoogtestap 2.3 NM dat is. De histogramanalyse van het hoogtebeeld toont ook deze eenvormige hoogtedistributie. De hoogte plaques correspondeert met de lengte van één enkele molecule OPA.

Figuur 19. (a) de dwarsdoorsnede wijst op de hoogte van monolayer OPA. (b) de analyse van de Histogram van het OPA hoogtebeeld. Twee pieken worden duidelijk opgelost.

In het zijkrachtbeeld in Figuur 18 (c), wijzen de plaques op een vrij lage zijafbuiging en zo op een lagere die wrijving met de wrijving op de zuivere micaoppervlakte wordt vergeleken.

Op de gebieden door OPA aan het licht worden gebracht wordt een patroon van helderdere en donkerdere domeinen opgelost dat in het verticale afbuigingsbeeld dat onzichtbaar is.

Conclusies

In dit rapport stelden wij op AFM-Gebaseerde die studies over steekproeven voor van alkanes, alkane derivaten, aromates en polymeren worden gemaakt. De Informatie over de eigenschappen van de steekproefoppervlakte op een micrometer en een nanometerwaaier kunnen zou worden verkregen. Assemblage van de Molecule zou tot de lengte van enige molecules kunnen worden opgelost. De de scheidingsfenomenen zouden van de Fase ook, niet alleen afhankelijk van de zuivere oppervlakte alleen eigenschappen kunnen worden bestudeerd. In het geval van fluorescente steekproeven combineerden wij met succes de fluorescentiemicroscopie met AFM.

Erkenning

Wij danken Dr. Fank Balzer, Humboldt Universitair Berlijn, Duitsland voor de paragraaf-hexaphenyl nanofibre steekproeven, Prof. Thomas Thurn-Albrecht, Universiteit van Halle, Duitsland, voor de PS-B-PMMA steekproef, Dr. Heng-Yong Nie, Londen, Ontario, Canada voor de folie BOPP en Prof. Mervyn Miles, de Universiteit van Bristol, Engeland, voor de sferolietsteekproef.

Bron: Instrumenten JPK

Voor meer informatie over deze bron te bezoeken gelieve Instrumenten JPK

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit