Phenomen Ger ett Utmärkt Bearbetar för Kontrollen av Halvledare för TinWhiskers - Applikationen Noterar vid Phenom-Världen

Täckte Ämnen

Inledning
De Störst Får Effekt på HalvledareBranschen
Phenomen Ger Utmärkt Bearbetar för Kontroll av TinWhiskers

Inledning

Phenomen är ett nytt mikroskop för tabletopscanningelektron (SEM) som sammanslutningar kickförstoringen av elektronmicroscopy med lindra - av - bruk av optisk microscopy att förbättra kapacitet i en tabletop instrumenterar.

Phenomen, en tabletopSEM 2000 ger användbara förstoringar upp till 20,000x, är enkel att använda som det typisk laboratorium-graderar optiska mikroskop. Phenomen klipper bort tiden, svårighet och uppta som omkostnad av den konventionella SEM 2000. Operatören förlägger enkelt ta prov i den special planlagda hållaren på mikroskopet. Tack vare är dess unika design där ingen riskerar av att skada linsen. Automatiskt fokuserade avbildar visas i mer mindre, än 30 understöder mer sistnämnd, med upplösningen, och djup av fokuserar typisk höra hemma till SEM 2000.

Figurera 1. Skrivbords- SEM 2000 för Phenom

De Störst Får Effekt på HalvledareBranschen

Ny lagstiftning vid många länder har förbjudit bruket av heavy metal liksom bly-, cadmium och kvicksilver. De störst får effekt har varit på halvledarebranschen. Fördriva borttagningen av dessa potentiellt ska skadliga beståndsdelar avlägsnar potentiellt vård- riskerar, och miljö- äventyrar, det poserar också ett nytt problem som kunde kosta producenter miljarder.

Borttagningen av det bly- från lödmetallen av halvledareapparater kan orsaka och påskynda tillväxten av tinwhiskers. När den är bly-, inte blandad in i legera, är, den resterande spänningen på ytbehandla av halvledaren som paketerar blytak, kan orsaka tillväxten av dessa crystalline strukturerar. Detta skapar en potentiell källa av elektriskt kortsluta, och välva sig in gå i flisor. Tinwhiskers har orsakat sammanlagda systemfel i datorer, cell ringer, missiler och satelliter. Analytiker förutsäger att dessa utfärdar ska blivet mer frekventerar i denna nya lödmetall-fria halvledareera. Detta noterar har skapats för att illustrera hur man avkänner lätt tinwhiskers genom att använda FEI-Phenomen.

Phenomen Ger Utmärkt Bearbetar för Kontroll av TinWhiskers

Phenomen ger ett utmärkt bearbetar för kontrollen av halvledare för tinwhiskers. Det är lättanvänd navigering gör det lätt att lokalisera dessa tinwhiskers, och den on-line mätningen bearbetar gör det möjlighet för att mäta dessa whiskers på fläcken.

Förlägga en halvledare gå i flisor på en SEM 2000 klämmer fast monteringen, Först. Samples kan vara monterat bästa besegrar, i tvärsnitt eller på en 45 grad montering. En Gång har ta prov monterats, och laddat in i bearbeta med maskin, navigera till paketera som är bly- genom att använda det optiska överblickfönstret (Figurera 2).

Figurera 2. Den optiska Phenomen Avbildar av två som halvledaren paketerar. Den optiska överblicken låter användaren till navigerar snabbt och lätt runt om paketera

Bläddrandet runt om paketera som är bly- för any ovanligt se, strukturerar att sticka från ytbehandla fram (Figurera 3).

Figurera 3. Låg SE för förstoring (250x) som M avbildar ovanliga shows, strukturerar att klibba ut ur från paketera som är bly-. Dessa strukturerar är sannerligen tinwhiskers och potentiella källor av att välva sig i den fungerande produkten.

Den Högre förstoringsPhenomen avbildar kan ge den exakta tinwhiskeren storleksanpassar data, som sett in Figurera 4.

Figurera 4. Tin whiskeren på förstoring 3,800x. Phenom'sens on-line mätning fungerar har varit van vid mäter höjden av denna whisker på ungefärligt 38.79µm.

Figurera 5. Tin whiskers på förstoring för 3.750 x.

Källa: ”Noterar TinWhiskerKontroll med den Phenom” Applikationen vid Phenom-Världen

För mer information på denna källa behaga besökPhenom-Världen

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit