Phenom - een Waardevol en Rendabel Instrument voor Weergave en Classificatie van Diatomeeën - de Nota van de Toepassing door Phenom-World

Besproken Onderwerpen

Inleiding
Diatomeeën als Indicatoren van de Kwaliteit van het Water
Perspectief Op Lange Termijn
Erkenning

Inleiding

De Diatomeeën verstrekken informatie over zowel de biologische integriteit van het ecosysteem als die factoren die waarschijnlijk zullen veroorzaken om het even welke waargenomen veranderingen. De Onderzoekers ontwikkelen snel nieuwe technieken om diatomeeën te gebruiken om meer kwantitatieve en nauwkeurige gevolgtrekkingen van ecosysteemvoorwaarde te verstrekken, en de diatomeeën worden omvat in een groeiend aantal programma's van de lokale en regionaal-schaal controle. Phenom van het Bedrijf FEI (TM), een nieuw type van microscoop, blijkt om een waardevol en rendabel instrument voor weergave en classificatie van diatomeeën te zijn bij de Nederlandse Laboratoria van de Behandeling & van de Controle van het Water.

 

De Diatomeeën hebben celwanden die worden geperforeerd en met vele gaten gesierd

Diatomeeën als Indicatoren van de Kwaliteit van het Water

De Diatomeeën zijn eencellige algen die van de vorm van hun skelet kunnen worden geïdentificeerd. De Diatomeeën zijn verdeeld in twee die groepen op algemene symmetrie van de celwanden worden gebaseerd; de radiaal symmetrische vormen worden informeel genoemd „centric“ diatomeeën terwijl bilateraal de symmetrische vormen als „pennate“ diatomeeën worden bedoeld. Één opmerkelijk aspect van deze die organismen is dat zij celwanden hebben van glas (siliciumdioxyde) worden gemaakt. De glascelwanden worden geperforeerd en met vele gaten gesierd, die gewoonlijk in welomlijnde patronen worden geschikt. De aard van deze perforaties evenals hun richtlijn en dichtheid helpen in de identificatie van diatomeeënspecies.

Zij leven in al onze meren en rivieren en zijn van belang voor aquatische systeemmanagers als indicatoren van waterkwaliteit - zuurheid, zoutgehalte, organische verontreinigingslading en vervuilende types. Er zijn meer dan 7000 species levend in vers en brak water, bevolkingsmengeling en speciesdiversiteit die op milieuvoorwaarden wijzen. Zij vullen chemische analyse aan, die een te korte periode behandelen, met extra en soms betrouwbaardere informatie. Hun voortdurend veranderende classificatie moet be*heersen zijn aangezien meer dan 400 nieuwe taxons elk jaar worden beschreven.

Detail van de celwand van diatomeeën

Perspectief op lange termijn

Hoewel de diatomeeën algemeen als groep worden verspreid, komen de meeste species slechts in habitat met specifieke fysieke, chemische, en biologische kenmerken voor. De Ecologisten hebben lang praktisch gebruik van deze habitatspecificiteit door gemaakt individuele species te verzamelen en te analyseren en communautaire gegevens om de kwaliteit of de voorwaarde van aquatische habitat te bepalen. Zowel het toezicht blijven op lange termijn op specifieke meer als stroomhabitat en de analyse van diatomeeën (dat het geworden deel van het sedimentaire verslag van meren) wetenschappers toestaat om een uniek historisch perspectief op lange termijn op deze ecosystemen te verkrijgen. Dit perspectief is vooral waardevol in de beoordeling van van de gevolgen op lange termijn van menselijke activiteiten voor aquatische en aardse ecosystemen.

Diatomeeën in hun natuurlijke aquatische habitat

Erkenning

Deze toepassingsnota is gecreeerd met de hulp van M.B. Pex, Waterboard Roer & Overmaas, Nederland.

Een volledige reeks verwijzingen is beschikbaar verwijst naar het brondocument.

Bron: De „Diatomeeën vertellen de waarheid over ons milieu“ de Nota van de Toepassing door Phenom-World

Voor meer informatie over deze bron te bezoeken gelieve phenom-Wereld

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit