De Weergave van DNA met Hoge Nauwkeurigheid die FlexAFM van Nanosurf Gebruikt

Besproken Onderwerpen

Achtergrond
Inleiding
Ontdekking van DNA
Het Oplossen van de Structuur van DNA
Gebruikte Instrumenten
DNA van de Weergave

Achtergrond

Nanosurf is een belangrijke leverancier van makkelijk te gebruiken atoomkrachtmicroscopen (AFM) en aftastende een tunnel gravende microscopen (STM). Onze producten en diensten worden vertrouwd op door beroeps wereldwijd om hen te helpen meten, analyseren, en voorstellen 3D oppervlakteinformatie. Onze microscopen blinken door hun compact en elegant ontwerp, hun eenvoudige behandeling, en hun absolute betrouwbaarheid uit.

Inleiding

Long before de ontdekking van deoxyribonucleic zuur (DNA), merkte de mensheid op dat bepaalde menselijke kenmerken van ouders tot hun nakomelingen worden doorgegeven. Lange tijd werd dit concept gehanteerd voor fokvee of het cultiveren van planten met distinctieve kenmerken. De wetenschap achter erfelijke processen, echter, zou onbekend voor vrij wat tijd blijven.

In 1865, ontdekte Gregor Mendel dat de geërfte trekken bepaalde regels volgen. Werk van Mendel werd grotendeels genegeerd tot het in vroeg - 20 Theeuw door Hugo de Vries en Carl Correns werd herontdekt. Deze herontdekking van het werk van Mendel legde de fundamenten voor moderne genetica en het concept genen als bouwstenen van erfelijke informatie.

Ontdekking van DNA

DNA werd gevonden om het materiaal te zijn dat de genetische code binnen werd geschreven. Hoewel zijn samenstelling vroeg werd geanalyseerd, waren de nauwkeurige organisatie en dimensionale structuur 3 van DNA een hoogst gedebatteerd onderwerp. Het was niet tot 1953, toen James Watson en Francis Crick hun dubbel-schroefmodel formuleerden, dat de echte structuur van DNA en het geheim van de genetische code werd opgelost. DNA is een polymeerketting die erfelijke informatie opslaat, en is samengesteld uit twee bundels van het herhalen van elementen (nucleotiden) die in een dubbele schroef gevouwen zijn. De genetische code wordt ingebed in de opeenvolging van kleine groepen van drie nucleotiden. Afhankelijk van het organisme, bevatten de molecules van DNA tot honderden miljoenen nucleotiden, en kunnen daarom overal tussen verscheidene micrometers (bacteriën) en meters (zoogdieren) in lengte zijn.

Het Oplossen van de Structuur van DNA

De de diffractiegegevens van de Röntgenstraal van Rosalind Franklin hebben een belangrijk stuk in het oplossen van de structuur van DNA gespeeld, en deze techniek blijft zelfs vandaag belangrijk, waar de kristallografie van de Röntgenstraal en de elektronenmicroscopie de belangrijkste hulpmiddelen die aan beeldDNA bij hoge resolutie worden gebruikt zijn. Onlangs, echter, hebben de aftastende sondetechnieken belang toe te schrijven aan hun hoog signaal aan lawaaiverhouding, het ontbreken van een noodzaak om DNA voorafgaand aan weergave te kristalliseren, en de mogelijkheid bereikt om interactie eiwit-DNA en processen te bestuderen aangezien zij voorkomen.

Gebruikte Instrumenten

Alle metingen werden uitgevoerd met een Nanosurf FlexAFM (100 µm aftastenwaaier) die op Dynamische wijze in lucht in werking wordt gesteld

DNA van de Weergave

De Atoom Microscopie van de Kracht wordt (AFM) gebruikt aan beeldDNA met hoge nauwkeurigheid en in de fysiologische omstandigheden. door AFM imaged te zijn, moeten de steekproeven op een vlakke oppervlakte worden geïmmobiliseerd. Negatief - de geladen backbone van DNA kan voor immobilisatie op geladen substraten door middel van elektrostatische interactie worden gebruikt. Wordt het Vers gespleten micamica vaak met deze bedoeling gebruikt. De Tweewaardige kationen kunnen als brug worden gebruikt om de geladen molecules van DNA op micaoppervlakten te immobiliseren. De gebruikte kationen zouden oplosbaar in water moeten zijn en strak aan zowel de backbone van DNA als aan het mica binden. Het Nikkel (Ni)2+ en het magnesium (Mg)2+ hebben deze kenmerken en vaak daarom gebruikt. Nadat DNA en de kationen op het mica hebben geadsorbeerd, wordt de oppervlakte gewassen, aan de lucht gedroogd, en onmiddellijk imaged.

Figuur 1. Gelineariseerde DNA van de Plasmide (pGem7zf+ van Promega) die op micamica wordt geadsorbeerd. Het het aftastengebied van het Beeld beantwoordt aan 2 µm × 2 µm.

Figuur 2. Close-up van zelfde DNA op micavoorbereiding. Het het aftastengebied van het Beeld beantwoordt aan 250 NM × 250 NM.

Deze informatie is afkomstig geweest, herzien en van materialen die door Nanosurf AG aangepast worden verstrekt.

Voor meer informatie over deze bron, te bezoeken gelieve Nanosurf AG.

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit