Raman Microspectroscopy - En Överblick och en Vetenskap av Raman Microspectroscopy vid CRAIC-Teknologier

Ämnet Listar

Bakgrund
Inledning
Ramanen Verkställer
Resonans Raman Microspectroscopy

Bakgrund

CRAIC-Teknologier är världarna som leder bärare av UV-synligt-NIR, spänner vetenskapligt instrumenterar för microanalysis. Dessa inkluderar densynliga-NIR microspectrophotometeren för QDI-serien instrumenterar planlagt att hjälpa dig non-destructively att mäta den optiska rekvisitan av mikroskopiskt tar prov. CRAICS mikroskop för UVM-serie täcker det UV, synligt och NIR spänna och hjälp dig att analysera med avlägsen det okända för under-mikron upplösningar som de synliga spänner. CRAIC-Teknologier har också CTR-serien Raman som microspectrometeren för oskadlig analys av mikroskopiskt tar prov. Och glöm inte att CRAIC drar tillbaka proudly vår microspectrometer och mikroskopprodukter med unmatched servar och stöttar.

Inledning

När fotoner påverkar varandra med materien, liksom, när De är ljust, fokuseras på en ta prov i ett mikroskop, det kan endera reflekteras, absorberat, eller det kan spridas. Vi intresseras i denna för ämnar sist av denna tutorial.

Ramanen Verkställer

Den Raman spektroskopin är studien av växelverkan mellan ljust och materien i som det ljust, som sprids inelastically: ett processaa kallade Ramanen verkställer.

I ett Raman spektroskopiexperiment fokuseras fotoner av en singelvåglängd (i det synligt spänna skulle detta är ljust av en singel färgar), på en ta prov. Mest gemensam används en laser, som det är en kraftig monochromatic källa. Fotonerna påverkar varandra med molekylarna och endera reflekteras, absorberas eller sprids. Med den Raman spektroskopin oss studie de spridda fotonerna.

Fotoner som påverkar varandra med molekylar sprider mest gemensam, elastiskt. Detta kallas den Rayleigh spridningen. Rayleigh spridde fotoner har den samma våglängden som incidentet tänder. Emellertid sprids ungefärligt 1 ut ur miljon fotoner inelastically… en verkställa som beskrivas först av Herrnen Chandrasekhara Raman i 1922.

Med den Raman spridningen påverkar varandra den infalla fotonen med materien, och dess våglängd endera skiftas lower eller higher (skiftade rött eller blått, respektive). Röda skiftade fotoner är den mest allmänningen, efter att ha varit betvingar till ”Fyller på med bränsle förskjutningen”. Vad har händt är att fotonen har påverkat varandra med elektronmolnet av de funktionella gruppförbindelserna som är spännande påstår en elektron in i ett faktiskt. Elektronen kopplar av därefter in i ett upphetsad vibrational eller rotationsstatligt (Figurera 1). Detta orsakar fotonen för att förlora någon av dess energi och avkänns som Fyller på med bränsle den Raman spridningen. Denna förlust av energi förbinds direkt till den funktionella gruppen, strukturera av molekylen, som den fästas till, typerna av molekylen för atoms däri och dess miljö.

Figurera 1. MikroRaman Spectrometer för CRAIC Apollo

Naturligtvis ställer ut inte varje molekyl eller funktionell grupp den Raman spridningen. Dela upp i faktorer liksom polarizationen som är statlig av molekylen (som bestämmer den Raman spridningstyrkan), måste vara ansett. Mer stor ändringen i polarizability av den funktionella gruppen, mer stor styrkan av den Raman spridningen verkställer. Detta ska hjälpmedlet som några vibrational eller rotationsövergångar, som ställer ut låg polarizability, och för att inte vara den Raman aktivet. De ska för att inte visas i en Raman spectra.

Resonans Raman Microspectroscopy

Det bör noteras att den Raman spridningen är ett mycket svagt verkställer, som mest fotoner är Rayleigh spridde. Emellertid kan styrkan av verkställa dramatiskt ökas med resonans microspectroscopy Raman. I resonans microspectroscopy Raman, sammanträffar våglängden av den ljusa spännande laseren med absorbancemaximat av molekylen eller den funktionella gruppen. Därför kan fotonen upphetsa en elektron för att near ett elektroniskt upphetsad statligt snarlikt, än ett faktiskt upphetsad påstår. Detta resulterar i en förhöjning i den Raman spridningstyrkan vid en dela upp i faktorer upp till miljon. Denna övergång är därför framträdande i spectrana: de Raman spectrana är av molekylen vars absorbance motsvarar till våglängden av laseren.

Källa: CRAIC-Teknologier.

För mer information på denna källa behaga Teknologier för besök CRAIC

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit