Hydroxy Sulfaat van het Ijzer - Gelijktijdige Thermische Analyse die STA 449 Gebruiken F1 Jupiter® door Netzsch

Besproken Onderwerpen

Inleiding
Gelijktijdige Thermische Analyse
STA 449 F1 Jupiter® door NETZSCH
Gelijktijdige Thermische Analyse van Hydroxy Sulfaat van het Ijzer

Inleiding

De Thermische analyse kan waardevolle informatie opbrengen over steekproefsamenstelling voor een brede waaier van toepassingen. Deze toepassingsnota van NETZSCH toont aan hoe de gelijktijdige thermogravimetrie en de differentieel aftastencalorimetrie kunnen helpen mineralen kenmerken.

Gelijktijdige Thermische Analyse

De Gelijktijdige thermische analyse (STA) is een gevestigde methode voor materiële karakterisering die gewoonlijk naar de gelijktijdige meting van massaveranderingen en warmtegevolgen van één enkele steekproef die aan een gecontroleerd temperatuurprogramma verwijst worden onderworpen. Een STA apparaat biedt verscheidene basisvoordelen aan:

  • Eerst en vooral, staat de gelijktijdige thermische analyse voor de bepaling van zowel temperatuur-afhankelijke massaveranderingen (TG) en warmtegevolgen (b.v. de temperaturen en de enthalpie van de faseovergang) door middel van DSC in één enkele meting toe. De STA methode spaart daarom op tijd en ook op steekproefmateriaal, dat een groot voordeel kan zijn als dit materiaal duur en/of moeilijk is te produceren.
  • Bovendien kunnen de resultaten TG en DSC van een STA meting echt met elkaar worden vergeleken en worden gecorreleerd, aangezien de metingsvoorwaarden identiek zijn en geen mogelijke verschillen in steekproefvoorbereiding in overweging moeten worden genomen.
  • Tot Slot wordt de nauwkeurige kennis van de huidige steekproefmassa ook altijd gegeven, voor nauwkeurige enthalpiebepaling door middel van DSC.

STA 449 F1 Jupiter® door NETZSCH

Met nieuwe STA 449 F1 Jupiter® (zie figuur 1), NETZSCH combineert flexibiliteit en prestaties in één instrument. Een brede temperatuurwaaier van -150°C aan 2000°C zorgt ervoor dat bijna alle mogelijke toepassingen van gebieden zoals keramiek, metalen, plastieken en samenstellingen behandeld zijn. De stabiliteit van de Temperatuur, de decompositie, de faseovergangen, het smelten de processen en de samenstellingen kunnen snel en ruim worden geanalyseerd. Gemakkelijk-aan-stel hoogste-laadt systeemeigenschappen in werking een saldoresolutie in de nanogramwaaier (25 ng voor een het meten gebied van 5000 mg) en hoge stabiliteit op lange termijn. Bovendien staan de geïntegreerde sensoren voor gevoelige metingen DSC met een hoge reproduceerbaarheid en metingen van de specifieke hittecapaciteit toe. Deze eigenschappen maken tot STA 449 F1 Jupiter® een zeer nuttig hulpmiddel voor de thermische analyse van materialen in onderzoek, ontwikkelings en kwaliteitsverzekering. De verscheidenheid van facultatieve toebehoren laat het systeem toe om aan vele verschillende omstandigheden worden aangepast:

  • Diverse ovens die gemakkelijk door de exploitant (of het facultatieve draaiende dubbele hijstoestel voor twee ovens) kunnen worden uitgewisseld
  • Automatische steekproefwisselaar (ASC) voor maximaal 20 steekproeven
  • Een automatische evacuatie en het opnieuw vullen van systeem (Autovac), en
  • Andere toebehoren zoals smeltkroezen in verschillende vormen en materialen zijn beschikbaar.

Figuur 1. STA 449 F1 Jupiter® door NETZSCH

Uniek voor STA is temperatuur-gemoduleerde DSC (tm-DSC). Door middel van extra LIDSTATEN en/of een FTIR-Koppeling, kan STA 449 F1 Jupiter® zelfs worden gebruikt die gassen te identificeren van de steekproef worden vrijgegeven.

Gelijktijdige Thermische Analyse van Hydroxy Sulfaat van het Ijzer

Is hydroxy sulfaat van het Ijzer (Fe (OH)4 ZO) een mogelijke grondstof voor de productie van de deeltjes van het ijzeroxyde, die als magnetische opslagmiddelen of in ferrofluids kan worden gebruikt. Figuur 2 schildert ZO de metingsresultaten voor steekproef een van Fe (OH4 ) af die met STA verkregen werden aan een massaspectrometer die wordt gekoppeld. De steekproef (m0 = 30.58 mg) werd gemeten in een stikstofatmosfeer (70 ml/min) aan een het verwarmen tarief van 20 K/min. Onder 600°C, toont de meting sta-LIDSTATEN een massaverlies in twee stappen dat aan de scheiding van water met een massaaantal 18 kan worden toegeschreven. Tussen 600°C en 800°C, kunnen de scheiding van zwaveldioxyde met een massaaantal 64 en de zuurstof met een massaaantal 32 worden ontdekt. Het eindproduct is FeO23 (hematiet).

Figuur 2. De verandering van de Massa (TG), het tarief van de hittestroom (DSC) en de krommen van de massaspectrometer (massanummer 18, 32 en 64) van steekproef een van Fe (OH)4 ZO

 

Tijdens de massa-verlies stappen, toont het signaal DSC twee endothermal gevolgen met enthalpie van 246 J/g en 1170 J/g.

Dit voorbeeld illustreert dat de metingen sta-LIDSTATEN belangrijke informatie over temperatuurgedrag en samenstelling, in het bijzonder voor mineralen opbrengen.

Auteurs: Alexander Schindler en Jurgen Blumm
Bron: „Gelijktijdige Thermische Analyse van Hydroxy Sulfaat van het Ijzer“, toepassingsnota.

Voor meer informatie over deze bron, te bezoeken gelieve NETZSCH-Gerätebau Gmbh.

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit