Gezondheid en MilieuRisico's van Nanomaterials

Dr. Michael Riediker, Coördinator NanoImpactNet; Hoofd, Onderzoeksteam „Deeltjes en Gezondheid“, Instituut voor het Werk en Gezondheid, Lausanne, Zwitserland
Overeenkomstige auteur: [email protected]

Zelfs beschermen de minieme hoeveelheden nanosilver tegen de bacteriële groei, nanoparticles in schoonheidsmiddelen blokkeer efficiënt ultraviolet licht, en dankzij nanopaints, zijn de oppervlakten altijd volkomen schoon. Het geheim achter deze gevolgen ligt in de veranderde fysico-chemische eigenschappen gemeenschappelijk voor nanoscale.

Elke dag, verschijnen de nieuwe producten die nanomaterials bevatten op de markt (materialen met structuren kleiner dan 100 nanometers). Deze nieuwe producten zijn zeer belovend. Het Leven zal gemakkelijker zijn, worden de materialen steviger en lichter, hebben de medische behandelingen minder bijwerkingen, zijn de apparaten efficiënter en verbruiken minder energie die daardoor het milieu helpt te beschermen.

Wij allen verheugen ons op de mooie die wereld door de nanotechnologie wordt beloofd. Tezelfdertijd willen wij ervoor zorgen dat wij nieuwe gezondheid of geen milieuproblemen produceren. De zelfde eigenschappen die voor nieuwe technische toepassingen zo voordelig zijn konden in smerige gevolgen resulteren als wij behoorlijk controleren wat niet aan deze nanomaterials gebeurt.

Bijvoorbeeld, stemmen in wij met het kenmerk van nanoparticles om vrij in ons lichaam te zwerven als wij over nanomedical deeltjes spreken. Nochtans, voelen wij moeilijk over het perspectief op technische deeltjes die in onze lucht en milieu krijgen. Wat gebeurt als de arbeiders nanoparticles inhaleren? Wat zijn de ecologische gevolgen van nanoparticles die van een product worden vrijgegeven? Aldus, voor elk nano-kenmerk, moeten wij evalueren hoe wij van het kunnen profiteren, maar ook wat de potentieel ongewenste gevolgen zou kunnen zijn aan gezondheid en het milieu.

Het Onderzoek op dit gebied is eisend en vereist de combinatie van een massa deskundigheid. NanoImpactNet werd met deze bedoeling gecreeerd. NanoImpactNet is een Europees onderzoeknetwerk op de gezondheid en het milieueffect van nanomaterials. Het wordt gesteund door een toelage van de Europese Commissie. Dit toont de erkenning van de EG van het belang voor een pro-actieve beoordeling van nanomaterial risico.

NanoImpactNet is een platform voor uitwisseling en debat over onderzoekideeën. Het helpt wetenschapperscoördinaat hun onderzoek, methodologieën harmoniseert en tot een consensus inzake gebieden van het beste praktijken en de prioritaire onderzoek leidt. Van de aanvankelijke 24 de partnerinstituten zijn van het netwerk lid geworden door meer dan 300 onderzoekers van 40 landen over Europa en de wereld. Meer dan 600 lezers volgen hun discussies in het bulletin NanoImpactNet.

Een speciale eigenschap van NanoImpactNet is dat het de industrieën, actief niet-gouvernementele organisaties en regeringsagentschappen in de besprekingen over onderzoekbehoeften en vragen omvat. Deze uitwisseling tussen onderzoekers en bewaarders leidt tot zeer constructieve besprekingen over strategieën om de veilige en verantwoordelijke ontwikkeling van nanomaterials te verzekeren.

De Vrees over de negatieve gevolgen van nieuwe technologieën is zeldzaam. In Het Verleden, werden de risico's beoordeeld slechts na de technologische ontwikkeling, tijdens de bredere verspreiding van de technologie. De nanotechnologierevolutie is misschien de eerste keer dat de onderzoekers, de industrie en de overheden hebben samengewerkt om risico's te beoordelen en te beheren vóór de wijdverspreide goedkeuring van een technologie.

Deze verandering van paradigma belooft zeer rendabel te zijn en aanzienlijke gezondheid en milieuvoordelen te brengen. Maar Toch is het een opwindend paradigma omdat de geschatte risico's en de voordelen van deze nieuwe technologieën onophoudelijk veranderen. Aldus, is het risico-voordeel saldo een moving target. Het vereist dat de risico's ernstig worden genomen en wij kunnen moeten aanvaarden dat de technologieën worden opgeschort als de bijbehorende risico's als te op een bepaald ogenblik groot worden beschouwd. In ruil daarvoor, als een risico lager dan gevreesd blijkt, moeten wij een voortzetting van de bijbehorende technologische ontwikkeling toestaan.

hoop voor een grote toekomst met nanomaterials!

Copyright AZoNano.com, Dr. Michael Riediker (Instituut voor het Werk en Gezondheid)

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit