Thought Leaders

Unbound Gebouwde Nanoparticles (UNP) - Evaluatie van Unbound Gebouwde Nanoparticles vanuit een Blootstelling van de Arbeider en een MilieuPerspectief van de Versie

Dr. Kristin Bunker, Traci Lersch, Randall Lonkt, Gary Casuccio, RJ Lee Group Inc. en de Afdeling van Linnea Wahl, van het Milieu, van de Gezondheid & van de Veiligheid, het Nationale Laboratorium van Lawrence Berkeley
Overeenkomstige auteur: [email protected]

Inleiding

De Nanotechnologie en het gebouwde gebruik van unbound nanoparticles (UNP) zijn een snel ontwikkelend terrein van materiële wetenschap. Gebouwd Unbound wordt nanoparticles gedefinieerd als gebouwd nanoparticles die niet bevat binnen een matrijs zijn die nanoparticles het zijn mobiel en een potentiële bron van blootstelling zou verhinderen. Op dit ogenblik zijn er geen regelgevende milieu gebouwde versiegrenzen of grenzen van de arbeidersblootstelling voor unbound nanoparticles. Sommige inleidende consensusnormen zijn uitgegeven, maar zij zijn nog in ontwikkeling door diverse organisaties.

In een inspanning om arbeidersblootstelling en potentiële milieudieversie van unbound te evalueren nanoparticles bij het Nationale Laboratorium van Lawrence wordt gebouwd Berkeley, werd een veelfasig proefonderzoek in werking gesteld in de zomer van 20091,2. RJ Lee Group, Inc. werd behouden om in het ontwerp, de opstelling, en de implementatie van de studie bij te wonen. De doelstellingen van het proefonderzoek moeten aan het Bericht N456.1, de (DOE) Veilige Behandeling van het Ministerie van Energie van Unbound Gebouwde Nanoparticles voldoen3 en de aan vereisten van de Benadering van de Onderzoekscentra van de Wetenschap van DOE Nanoscale Van Nanoscale ES&H. voldoen.4

Wat het Verbinden van de Controle is

Een controle het verbinden benadering wordt gebruikt om raad bij het risicobeheer van UNP bij het Nationale Laboratorium van Lawrence te geven Berkeley. Oorspronkelijk het ontwikkeld in de farmaceutische industrie, controle is verbinden een kwalitatieve methode om risico's en controles samen te vatten5. Het is een concept dat op het gebied van gebouwde nanomaterials van toepassing is waar er onvolledige informatie bij gevaar en de blootstelling is6,7,8. Het verbinden van de Controle gebruikt basiskenmerken van een proces en zijn materiaal om een algemeen risiconiveau te bepalen, of milieu of beroeps.

Deze informatie kan dan aan een niveau van controle worden aangepast meest geschikt voor het proces. Het resultaat van het controle het verbinden proces stelt voor of de hulp bepaalt het aangewezen niveau van controle voor een proces. Wanneer de controle voor het risico aangewezen is, wordt het gevaar met succes verlicht. De Studies wijzen erop dat controle verbinden bij het bepalen van adequate controles wanneer bevestigd door verdere professionele evaluatie en hoogst succesvol is werkplaats te controleren9. Het controle het verbinden proces die in dit proefonderzoek worden aangewend is gebaseerd op het volgende algoritme:

De categorieën van de Arbeider/van het MilieuGevaar zijn hoofdzakelijk gebaseerd op risicoattributen zoals stoffigheid, chemie, en veronderstelde giftigheid (laag, middelgroot, hoog, zeer hoog/onbekend). De categorieën van de Waarschijnlijkheid van de Versie/van de Blootstelling zijn gebaseerd op de capaciteit van een materiaal verspreid te worden (onwaarschijnlijk, laag, waarschijnlijk, waarschijnlijk). Het rangschikken van het Niveau van het Risico (Graad van Gevaar) strekken zich van vrij veilig uit, 1A aan de hoogste graad van risico, 4D, afhankelijk van de hierboven bepaalde categorieën.

Het niveau van controle voor een proces zou direct aan het risico moeten worden aangepast; namelijk wordt low level van controle over het algemeen aangepast aan low level van risico, terwijl het hogere risico op de behoefte aan een hoger niveau van controle wijst. De Controles kunnen zouden het niveau van risico overschrijden maar niet moeten zijn minder dan het niveau door het risico wordt vermeld dat. De inleidende die controlebanden voor het Nationale Laboratorium die van Lawrence worden ontwikkeld Berkeley de verhouding van de waarschijnlijkheid van versie/blootstelling aan potentiële giftigheid of strengheid illustreren worden getoond in een matrijsvorm in Figuur 1.

Figuur 1. Inleidende het Verbinden van de Controle LBNL Matrijs.

Proefonderzoek van het Laboratorium van Lawrence Berkeley het Nationale

Om inleidende controlebanden te vestigen, impliceerde Fase I van het project besprekingen met de onderzoekers en de observatie van processen die dampkappen, handschoenvakjes, tegenbovenkanten en ablatiesystemen impliceren. Bovendien een zeer belangrijke component van Fase was Ik de karakterisering van de beginnende (bron) materialen UNP. De Steekproeven van materialen UNP in procesactiviteiten werden worden gebruikt verkregen uit de onderzoekers, en deze steekproeven werden geanalyseerd gebruikend ICP en/of elektronenmicroscopie om bronondertekeningen van de diverse beginnende materialen te vestigen dat UNP.

Bijvoorbeeld, in één laboratoriumgoud nanorods worden bestudeerd voor gebruik in sensortoepassingen. De milligramhoeveelheden inputmateriaal wordt verkregen in een oplossing in water en binnen een functionele kap van de laboratoriumuitlaat gemanipuleerd. Het bronmateriaal werd geanalyseerd in een high-resolution aftastenelektronenmicroscoop (SEM) en werd gevonden om hoofdzakelijk staaf-vormige deeltjes te zijn ongeveer 20 nanometers in diameter en ongeveer 50 nanometers in lengte, zoals aangetoond in Figuur 2.

Figuur 2. Secundaire die elektronenmicroscopiebeelden van goud nanorods in een Hitachi s-5500 hoge resolutie SEM wordt geanalyseerd.

Fase II studieactiviteiten impliceerde de ontwikkeling van inleidende controlebanden. Gebaseerd op de karakterisering van het bronmateriaal zoals die voor gouden nanorods, een overzicht van procesactiviteiten, en een veronderstelde giftigheid wordt beschreven, werd een lijst van risicoattributen specifiek voor het materiaal geproduceerd. De lijst van risicoattributen voor wordt gouden nanorods getoond in Lijst 1. Een inleidende controleband werd toen gevestigd voor dit proces, zoals aangetoond in Lijst 2.

Lijst 1. De Attributen van het Risico voor Gouden Nanorods

De Attributen van het Risico

Gouden Nanorods

De Grootte van het Deeltje

Staaf-Vormige deeltjes~20 nanometers (nm) in diameter en ~50 NM in lengte; de rond gemaakte en sferische deeltjes waren ~40-50 NM in diameter

De Morfologie van het Deeltje

Hoofdzakelijk staaf-vormige deeltjes; rond gemaakte en sferische deeltjes; waargenomen in clusters

Elementaire Chemie

SEM/EDS: Au; Het residu van Si

Oplosbaarheid (water)

Onoplosbaar

Giftigheid van Nanomaterial

Hoog

Gebruikte Hoeveelheid Materiaal

< 10 mg

Stoffigheid/Potentieel In De Lucht

Laag

Aantal Mensen die het Werk Doen

1-3

Duur van Verrichting

< 10 min

Frequentie van Verrichting

1-5 keer/week

Lijst 2. De Inleidende Banden van de Controle voor Gouden Nanorods

De Inleidende Banden van de Controle voor Gouden Nanorods

De Waarschijnlijkheid van de Versie/van de Blootstelling

2

Arbeider/MilieuGevaar

C

De Inleidende Band van de Controle

II

Een inleidend controleniveau II (verwijs naar Fig. 1) werd aan dit die proces toegewezen op categorie 2 versie/van de van de blootstellingswaarschijnlijkheid en categorie C arbeider/milieugevaar wordt gebaseerd. Voert het Nationale Laboratorium van Lawrence Berkeley onderzoekactiviteiten uit op zijn plaats gebruikend dit materiaal met niveau II controles voor dit proces. Aldus die, is het huidige niveau van controles voor dit proces met het controleniveau door de inleidende controleband wordt vermeld in overeenstemming.

In Fase III, zullen de inleidende controlebanden verder worden geëvalueerd en worden gewijzigd, zoals aangewezen, gebaseerd die op gegevens door proces en de bemonstering van de arbeidersblootstelling worden verkregen. De bemonsteringsmethodologie inzake Fase III zal zowel echt - de tellers van het tijddeeltje als de op filtratie-gebaseerde methodes van de deeltjesinzameling opnemen.

Samenvatting

De Nanotechnologie vertegenwoordigt de volgende grens in materialenwetenschap met schijnbaar onbeperkte kansen. Maar Toch is er zorg met betrekking tot de potentiële giftigheid verbonden aan gebouwde deeltjes in de nano groottewaaier10. Wij hebben een stichting in onderzoekmethodes, karakteriseringstechnieken, analytische instrumentatie, en controlestrategieën gebouwd.

Dit werk gaat de kennisbank en ervaring zich op een veilige manier op het nieuwe gebied van nanotechnologie vooruit vooruit de te bewegen. Het werk die bij het Nationale Laboratorium van Lawrence worden uitgevoerd Berkeley bouwt bij de deze stichting voort en brengt in praktijk een methodologie die kan worden gebruikt om risico's voor de arbeider en het milieu te verminderen met betrekking tot het gebruik van nanomaterials.

Erkenning

De auteurs zouden aan acknowlegeLeeuw Banchik, Vlaamse Gaai James, Kerel Kelley houden van, zouden Lucas, Ron Pauer en Tim Roberts bij het Nationale Laboratorium van Lawrence Berkeley voor hun bijdragen tot de studie Aantrekken.


Verwijzingen

1. Casuccio, G., Lonkt, R., Wahl, L., en Pauer, R., „Arbeider en MilieuBeoordeling van Potentiële Unbound Gebouwde Versies Nanoparticles: Fase I Definitief Rapport,“ RJ Lee Group, Inc., en het Nationale Laboratorium van Lawrence Berkeley, September 2009.
2. Casuccio, G., Lonkt, R., Wahl, L., en Pauer, R., „Arbeider en MilieuBeoordeling van Potentiële Unbound Gebouwde Versies Nanoparticles: Fase II Definitief Rapport,“ RJ Lee Group, Inc., en het Nationale Laboratorium van Lawrence Berkeley, September 2009.
3. Ministerie van Energie, de Veilige Behandeling van Unbound Gebouwde Nanoparticles, DOE N456.1, 5 Januari 2009.
4. Ministerie van Energie, de Onderzoekscentra van de Wetenschap Nanoscale, Benadering van Nanomaterial ES&H, Revisie 3a, het Bureau van DOE van Wetenschap, 12 Mei 2008.
5. Niosh- Publicatie Nr 2009-152: De Kwalitatief Karakterisering van het Risico en Beheer van BeroepsGevaren: Gepubliceerd Verbinden (CB) van de Controle, 17 Augustus, 2009, http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-152/.
6. Zalk, D.M. en Nelson, D.I., „Geschiedenis en Evolutie van Controle die Verbinden: Een Overzicht,“ Dagboek van Beroeps en MilieuHygiëne, 5:5, 330-346, 2008.
7. Maynard, A.D., „Nanotechnologie: Het Volgende Grote Ding, of Veel Drukte over Niets? ,“ Annalen van BeroepsHygiëne, 51:1, 1-2, 2007.
8. Kulinowski, K.M., „Verleiding, Verleiding, Verleiding: Waarom de Gemakkelijke Antwoorden Over Nanomaterial zijn Waarschijnlijk Verkeerd,“ AZoNano.com, 15 November, 2009 Riskeren.
9. Hashimoto, H.G., et. al., „Evaluatie van de het Verbinden van de Controle methode-Vergelijking met op meting-Gebaseerde Uitvoerige Risicoberekening,“ Dagboek van BeroepsGezondheid, Nov. 2007, 49(6): 482-92, betreden http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18075208, 28 Augustus 2009.
10. Lee, R.J., „Nanomaterials die - de Toekomst met Lessen van het Verleden Beveiligen, „AZoNano.com, 15 November, 2009.

Copyright AZoNano.com, Dr. Kristin Bunker (RJ Lee Group Inc.)

Ontkenning: De hier uitgedrukte meningen zijn die van de geïnterviewde en vertegenwoordigen noodzakelijk niet de meningen van AZoM.com Beperkte T/A AZoNetwork de eigenaar en de exploitant van deze website. Deze ontkenning vormt een deel van de Termijnen en voorwaarden van gebruik van deze website.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit