Kobolt (Co) Nanoparticles som Täckas med AOT (Natrium Dioctylsulfosuccinate) - LeverantörData av Strem Kemikalieer

Kobolt (Co) Nanoparticles som Täckas med AOT (Natrium Dioctylsulfosuccinate)

Den nyckel- rekvisitan av Kobolt (Co) Nanoparticles som Täckas med AOT (Natrium Dioctylsulfosuccinate) skisseras i efter:

Rekvisita

Beskrivning

MDL Numrerar

MFCD00010935

Kemisk Formel

Co/AOT

Färga och Bilda

10-12 nm; svart waxy materiellt

Notera

Gjort för att beställa. Föreslå att bruk inom 3 månader av kvitterar. Långsiktigt inte etablerat hyllaliv.

Katalogen Numrerar

27-0023

Lagring av Kobolt (Co) Nanoparticles som Täckas med AOT (Natrium Dioctylsulfosuccinate)

Kobolt (Co) Nanoparticles som Täckas med AOT (Natrium Dioctylsulfosuccinate) ska skingras i toluene, kerosene, mineralolja.

Applikationer av Kobolt (Co) Nanoparticles som Täckas med AOT (Natrium Dioctylsulfosuccinate)

Kobolt (Co) Nanoparticles som Täckas med AOT (Natrium Dioctylsulfosuccinate) är en precursor för magnetiska vätskor.

Källa: Strem Kemikalieer.

För mer information på denna källa behaga besökStrem Kemikalieer.

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit