Löslig phosphine för Diphenyl (m-sulfonatophenyl) - Guld- Nanocluster (Bevattna -) - LeverantörData vid Strem Kemikalieer

Löslig phosphine för Diphenyl (m-sulfonatophenyl) - Guld- Nanocluster (Bevattna -)

Läkarundersökningrekvisitan av löslig phosphine för diphenyl (m-sulfonatophenyl) - guld- nanocluster (bevattna -) skisseras i efter:

Rekvisita

Beskrivning

Färga och Bilda

mörker - röda heltäckande; partikeln storleksanpassar: 1-3 nm

Katalogen Numrerar

79-2015

Notera

Gjort för att beställa. Långsiktigt inte etablerat hyllaliv.

Källa: Strem Kemikalieer.

För mer information på denna källa behaga besökStrem Kemikalieer.
 

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit