Het Belang van het Analytische Testen voor Industrie van de Nanotechnologie

Inhoudstafel

Achtergrond
Verschillen Tussen Nano en BulkMaterialen
Eigenschappen van Nanomaterials
Het Belang van nanotechnologie-Verwant Onderzoek
Het Kenmerken van Nanomaterials in de Milieu's van de Productie
Het Testen en de Deskundigheid van Nanosolutions van de Trouw
De Testende Mogelijkheden van Nanosolutions van de Trouw
Industrie Waar de Trouw Nanosolutions Kan Helpen
Ongeveer Trouw NanoSolutions

Achtergrond

De Nanotechnologie is de wetenschap en de technologie van precies het manipuleren van de structuur van kwestie op het moleculaire niveau. De term nanotechnologie behandelt een zeer kleinschalig materiaal een nanometer miljardste van meter is en reeds in heersende stroming binnengegaan en in waaier van producten gebruikt. De Nanotechnologie verstrekt de capaciteit om betaalbare producten met dramatisch betere prestaties te creëren. Dit komt door een fundamenteel inzicht in manieren om kwestie te controleren en te manipuleren bij de nanometerschaal en door de integratie van nanoprocesses in technologische innovaties. De term nanotechnologie heeft zijn vleugels op vele verschillende gebieden, met inbegrip van techniek, chemie, fysica, elektronika, en geneeskunde, onder anderen uitgespreid, en alle gebieden specifiek betreffende het verlagen van bestaande technologieën aan zeer kleinschalig, gemeten in nanometers.

Verschillen Tussen Nano en BulkMaterialen

Een beter inzicht in de synthese en de toepassing van nanomaterials is duidelijk nodig om de beste voordelen op te leveren die de nanotechnologie belooft. Gebaseerd op het feit dat, nanomaterials in grootte en de kenmerken zeer klein zijn en gedrag vrij verschillend het in vergelijking met hun bulktegenhangers met de zelfde samenstelling is, is de waaier van parameters die moeten worden beoordeeld om deze materialen te kenmerken, groot.

Eigenschappen van Nanomaterials

De belangrijkste parameters van nanomaterials zijn hun vorm, grootte, en de morfologische fundering van de substantie. Een lichte variatie in de grootte en de dimensionaliteit van nanomaterials kan drastische gevolgen voor het chemische product en de fysische eigenschappen van nanomaterials en hun verdere toepassingen in definitieve producten hebben. De veranderingen in de quantumgrootte en de vorm zijn vatbaar voor lichte variaties in temperatuur, hoeveelheid en concentratie van diverse toegevoegde oplosmiddelen en reagentia enz. Vandaar is het belangrijk om diverse eigenschappen van nanomaterials tijdens elke partij van productie te controleren zelfs als de voorwaarden van synthese worden geoptimaliseerd. Het is ook belangrijk nanomaterials chemisch om te identificeren en te kenmerken. Nochtans, wegens de ingewikkeldheid en de diversiteit van nanomaterials, maakt het het identificatie en karakteriserings moeilijkere procédé. De belangrijke kenmerken van nanomaterials en hun effecten naar de technologieontwikkelingen zijn als volgt:

 • Grootte - Zeer Belangrijke hoofdfactor voor materialen om onder nanomaterialscategorie te vallen
 • Vorm - Kritieke factor die diverse eigenschappen van nanomaterials bepalen
 • De Last van de Oppervlakte - Kritieke factor in de vorming en de assemblage van nanomaterials
 • Oppervlakte - Kritiek voor evaluatie van nanomaterial toepassing
 • De Poreusheid van de Oppervlakte - Maximaliseert de absorptiecapaciteit van nanomaterials voor bijzondere toepassingen
 • Samenstelling - Kritieke parameter om vorming en zuiverheid van nanomaterial te verzekeren
 • Structuur - Beoordeling van mechanisme van nanomaterialsvorming en hun assemblage

Het Belang van nanotechnologie-Verwant Onderzoek

De Vooruitgang in nanotechnologie verwante onderzoek en product productiebehoefte zette verbeteringen van onze capaciteit waar te nemen, en controlekwestie op voort het nano-niveau te begrijpen. Beter kan het begrip van eigenschappen ons in het aanpakken van specifieke problemen helpen met betrekking tot gebouwde nanomaterials. Dit vereist beurtelings nauwkeurigere instrumentatie en deskundigen die de instrumentatie in werking stellen.

Het Kenmerken van Nanomaterials in de Milieu's van de Productie

In de productie, is het zeer belangrijk om nanomaterials te kenmerken om partij te tonen om reproduceerbaarheid te groeperen, veranderingen in het proces te ontdekken en protocollen te bevestigen. Er is zo veel druk op opstarten en de bedrijven van gemiddelde grootte om nieuwe producten evenals voor belangrijke bedrijven te leveren die in hun producten reeds lang gevestigd zijn moeten bij het onderzoek snijden enorm en meer concentreren bij product de productie. Nochtans, hebben de groeiende commerciële druk en de toenemende kosten van R&D deze bedrijven ertoe aangezet om steun voor hun het testen en het raadplegen behoeften te zoeken.

Het Testen en de Deskundigheid van Nanosolutions van de Trouw

De Trouw NanoSolutions (ANS) met zijn eigen testende vermogen en onderwerpsdeskundigheid wordt gewijd aan het toevoegen van waarde aan de producten en de processen van klanten, ondersteunend hun succes in de globale markt. ANS is de enige die dienstverlener uitsluitend bij het analyseren van nanomaterials wordt geconcentreerd die in het begrip van hun diverse eigenschappen gebruikend geavanceerde beschikbare technologieën helpen. Deze geavanceerde analytische oplossingen vergemakkelijken cliënten om de efficiency en de productiviteit van nanotechnologie gebaseerde producten te verbeteren. De Technologieën zoals de elektronenmicroscopie van de aftastentransmissie en de AtoomMicroscopie van de Kracht maken cliënten het mogelijk om gebeurtenissen waar te nemen op het atoomniveau en hen toe te staan om meer kennis te bereiken. Beloften van de Trouw verhoogden begrip en detailleerden informatie die aan de steekproeven ten grondslag liggen die door hun cliënten worden verstrekt.

De Testende Mogelijkheden van Nanosolutions van de Trouw

De Trouw NanoSolutions heeft een vloot van hoogst gespecialiseerde het testen apparatuur die uw behoeften van de nanotechnologieontwikkeling kan steunen. Na zijn de details van de diensten door ANS worden verleend die:

 • De Elektronenmicroscopie van het Aftasten van de Elektronenmicroscopie (SEM) van het Aftasten & Van de Emissie van het Gebied (FESEM)
 • Terug Verspreide Weergave
 • De Elektronenmicroscopie van de Transmissie (TEM) & De Elektronenmicroscopie van de Transmissie van de Hoge Resolutie (HRTEM)
 • De Analyse van de Diffractie van het Elektron
 • Analyse van de Röntgenstraal van de Energie de Verbrokkelde (EDAX, EDS)
 • De Atoom Microscopie van de Kracht (AFM)
 • De Elektronenmicroscopie van de Transmissie van het Aftasten (STEM)
 • De Spectroscopie van het Verlies van de Energie van het Elektron (EELS)
 • De uv-zichtbare Spectroscopie (UVVIS)
 • De Infrarode Spectroscopie van de Transformatie van Fourier (FTIR)

Industrie Waar de Trouw Nanosolutions Kan Helpen

De diensten van ANS richten zich op de volgende de industriesectoren:

 • Chemische Producten/Materialen
 • Industrieel en Vervaardigend
 • Energie
 • Biotechnologie/Biomedisch
 • Electricals/Elektronika
 • Ruimte/Defensie

Ongeveer Trouw NanoSolutions

De Trouw NanoSolutions verleent de Analytische Testende & Raadplegende diensten voor bedrijven met Nano te voorschijn komen en Micro- technologie gebaseerde producten. Onze faciliteiten helpen Medio Opstarten, - met maat & Grote Commerciële & Industriële entiteiten evenals de Organisaties van de Overheid door Noord-Amerika met Analytische Testende oplossingen. De Trouw NanoSolutions steunt ook een breed spectrum van Nanotechnologie gebaseerde onderzoeksprogramma's en contract productie voor privé de industrie en overheidsorganisaties.

Bron: Trouw Nanosolutions

Voor meer informatie over deze bron, te bezoeken gelieve Trouw Nanosolutions

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit