Betydelsen av Analytiskt Testa för NanotechnologyBranschen

Bordlägga av Tillfredsställer

Bakgrund
Skillnader Mellan Nano och Bulk Material
Rekvisita av Nanomaterials
Betydelsen av Nanotechnology-Släkt Forskning
Karakterisera Nanomaterials i ProduktionMiljöer
Trohet Nanosolutions Testa och Sakkunskap
Trohet Nanosolutions som Testar Kapaciteter
Branscher Var Trohet Nanosolutions Kan Hjälpa
Om Trohet NanoSolutions

Bakgrund

Nanotechnology är vetenskapen, och teknologi av behandling exakt av strukturera av materien på det molekylärt jämnar. Benämnananotechnologyen handlar med ett mycket litet fjällmaterial som, per nanometer är billionth av mäter, och redan har skrivit in i huvudström och används in spänner av produkter. Nanotechnology ger kapaciteten att skapa som man har råd med produkter med dramatiskt förbättrad kapacitet. Detta kommer till och med en grundläggande överenskommelse av väg att kontrollera och behandla materien på nanometerfjäll och till och med inkorporeringen av nanoprocesses in i teknologiska innovationer. Benämnananotechnologyen har dess spridning påskyndar i många olika sätter in och däribland att iscensätta, kemi, fysik, elektronik, och medicinen, bland andra, och alla sätter in specifikt angått med att komma med existerande teknologier besegrar till ett mycket litet fjäll som mätas i nanometers.

Skillnader Mellan Nano och Bulk Material

En bättre överenskommelse av syntesen och applikationen av nanomaterials är självfallet nödvändig för att leverera det bäst gynnar att nanotechnology lovar. På faktumet, som, nanomaterials mycket litet storleksanpassar, och in kännetecknen och uppförandet Baseras ganska olika som jämförs till deras bulk motstycken med den samma sammansättningen, spänna av parametrar, som behöver att bedömas för att karakterisera dessa material, är stora.

Rekvisita av Nanomaterials

De främsta parametrarna av nanomaterials är deras formar, storleksanpassar, och det morfologiskt under-strukturerar av vikten. En obetydlig variation i storleksanpassa och dimensionalityen av nanomaterials kan ha drastiskt verkställer på den kemiska och läkarundersökningrekvisitan av nanomaterials och deras mer ytterligare applikationer i finalprodukter. Ändringarna i quantumen storleksanpassar och formar är känsliga att förolämpa variationer i temperaturen, belopp, och koncentration av olika vätskor och reagents tillfogad Etc. det är Hence som viktigt att kontrollera olik rekvisita av nanomaterials under varje, grupperar av produktion, om även villkorar av syntes optimeras. Det är också viktigt chemically att identifiera och att karakterisera nanomaterials. Emellertid tack vare komplexiteten och mångfalden av nanomaterials, är det danande det processaa svårare för ID och för karakterisering. De viktiga kännetecknen av nanomaterials och deras får effekt in mot teknologiutvecklingarna är som följer:

 • Storleksanpassa - Nyckel- huvudsakligt dela upp i faktorer för material till nedgången under nanomaterialskategori
 • Kritisk Shape - dela upp i faktorer definiera olik rekvisita av nanomaterials
 • Ytbehandla den Kritiska Laddningen - dela upp i faktorer i bildandet och enheten av nanomaterials
 • Ytbehandla Område - som Är Kritiskt för utvärderingen av nanomaterialapplikationen
 • Ytbehandla Porositet - Maximerar absorberingskapaciteten av nanomaterials för särskilda applikationer
 • Sammansättning - Kritisk parameter som ser till bildande och renhet av nanomaterial
 • Strukturera - Bedömningen av mekanismen av nanomaterialsbildande och deras enheter

Betydelsen av Nanotechnology-Släkt Forskning

Framflyttningar i nanotechnology förband forskning, och fortsatte fabriks- behov för produkten förbättringar i vår kapacitet att observera, förstå och kontrollera materien på detjämnt. Bättre överenskommelse av rekvisita kan hjälpa oss, i att tilltala specifika problem släkta till iscensatte nanomaterials. Detta kräver i sin tur exaktare instrumentation och experter som fungerar instrumentationen.

Karakterisera Nanomaterials i ProduktionMiljöer

I produktionen är det mycket viktigt att karakterisera nanomaterials för att visa grupperar för att gruppera reproducibility, avkänner ändringar i det processaa och validerar protokoll. Det finns så mycket pressar på starter, och midsized företag som levererar ny produkt såväl som för, ha som huvudämne företag som är väl - etablerat i deras produkter måste att klippa på forskning oerhört och koncentrerar mer på den fabriks- produkten. Emellertid pressar den växande reklamfilmen, och resning R & D kostar har meddelat dessa företag till sökandenservice för deras testa och konsulterande behov.

Trohet Nanosolutions Testa och Sakkunskap

Trohet NanoSolutions (ANS) med dess egna testa kapacitet och betvingar sakkunskap är hängiven till att tillfoga värderar till kunder produkter och bearbetar, understödja deras framgång i den globala marknadsplatsen. ANS är den enda tjänste- familjeförsörjaren exklusivt fokuserad på analysering av nanomaterials som hjälper i överenskommelse deras olika rekvisita genom att använda tillgängliga avancerade teknologier. Dessa avancerade analytiska lösningar gör beställare lättare för att förbättra effektiviteten och produktiviteten av nanotechnology baserade produkter. Teknologier liksom microscopy för scanningöverföringselektron och Atom- StyrkaMicroscopy låter beställare observera händelser på det atom- för att jämna och låta dem nå mer kunskap. Trohetlöften ökade överenskommelse, och specificerad bakomliggande för information tar prov förutsatt att av deras beställare.

Trohet Nanosolutions som Testar Kapaciteter

Trohet NanoSolutions har en flotta av högt specialiserat testa utrustning som kan stötta dina nanotechnologyutvecklingsbehov. Var Efter specificerar av servar förutsatt att av ANS:

 • ScanningElektronMicroscopy (SEM) & Sätter In Microscopy för UtsläppScanningElektron (FESEM)
 • Baksida Spritt Avbilda
 • ÖverföringsElektronMicroscopy (TEM) & Microscopy för Elektron för KickUpplösningsÖverföring (HRTEM)
 • Analys för ElektronDiffraction
 • Dispersive Energi Röntgar Analys (EDAX, EDS)
 • Atom- StyrkaMicroscopy (AFM)
 • Microscopy för ScanningÖverföringsElektron (STEM)
 • Spektroskopi för ElektronEnergiFörlust (EELS)
 • UV-Synlig Spektroskopi (UV VIS)
 • Fourier Omformar den Infraröda Spektroskopin (FTIR)

Branscher Var Trohet Nanosolutions Kan Hjälpa

ANS servar sköter om till efter branschsektorerna:

 • Kemikalieer/Material
 • Industriellt och Fabriks-
 • Energi
 • Bioteknik/Biomedical
 • Electricals/Elektronik
 • Rymd/Försvar

Om Trohet NanoSolutions

Trohet NanoSolutions ger Analytiskt Testa, & Konsultera servar för företag med att dyka upp Nano och Mikroteknologi baserade produkter. Våra lättheter hjälper Att Starta Ups, Mitt- - den storleksanpassade & Stora Reklamfilmen & den Industriella Regerings- Organisationsalltigenom Nordamerika för enheter såväl som med Analytiska Testa lösningar. Trohet NanoSolutions stöttar en bred spectrum av Nanotechnology baserade forskningprogram och avtalar också fabriks- för privata bransch- och regeringorganisationar.

Källa: Trohet Nanosolutions

Behaga besökTrohet Nanosolutions För mer information på denna källa

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit