Analytiskt Testa Servar för HalvledareBranschen

Bordlägga av Tillfredsställer

Bakgrund
Utmaningar för HalvledareBranschen
HalvledareMeetNanotechnology
Analys av HalvledareMaterial
ElektronMicroscopy
Områden Som ElektronMicroscopy är Nödvändig i
Vilken Trohet NanoSolutions Erbjuder
Den TrohetNanosolutions SEM 2000 och TEM Servar
Annat Analytiskt Servar Förutsatt Att av Trohet Nanosolutions
Om Trohet NanoSolutions

Bakgrund

Halvledaren marknadsför, och teknologier framkallar snabbt, och så långt flera viktiga utvecklingar har ägt rum i området av elektronik, datorer, optiska apparater liksom laser och ljus-att sända ut dioder och sol- paneler. Efter Moore'sens har lag, datorchipen evolved från ett enkelt inbyggt - gå runt till en mikroprocessor med miljoner av transistorer. Begäran för halvledareprodukter för mer och mer högre kapacitet har stimulerat branschen att reagera, genom att producera apparater med mer och mer komplex strömkrets, mer transistorer i mindre utrymme.

Utmaningar för HalvledareBranschen

Som ett resultat har den industriella fabriceringen av halvledare blivit extremt komplex och att gälla kick-renhet material, sofistikerad utrustning och kliver hundratals. Halvledarebranschen konfronteras med en skrämma uppgift av att klara av, och co-att integrera en aldrig tidigare skådad confluence av innovativt att närma sig. Inledningen av dessa innovativt att närma sig, och de nya materialen poserar den nya uppsättningen av samtidiga multifarious utmaningar båda för processaa utveckling för enhet och för processaa integration.

HalvledareMeetNanotechnology

Dessutom är halvledarebranschförsöken mer och mer att fungera på nanometerfjäll och avancerat bearbeta för halvledare redan ägande rum väl nedanföra 100nm, ingången för nanotechnology. Som storleksanpassa och rekvisitan av halvledareapparaterna är shrinking, har den blivit incredibly komplex för att sondera besegrar till apparaten som är jämn för felanalys och annat testa. I sin tur finns det den stora begäran för den avancerade mäta instrument- analysen som kan fungera på mindre geometrics för det bättre kvalitets- kontrollerar ämnar.

Analys av HalvledareMaterial

Halvledarematerial finns i många olikt strukturellt bildar och kräver därför stort spänner av experimentella tekniker för deras analys.

ElektronMicroscopy

Specifikt är tekniker för ElektronMicroscopy van vid analyserar kännetecknen av nano & mikroapparatsärdrag. Kicken avbildar, och rumslig upplösningsfjällanalys förutsatt att av elektronmicroscopy är bestämt väl - passat för lösning av materialproblem som möts under forskning och utveckling, produktionen som iscensätter, pålitlighet som testar för felanalys i halvledarebranscher.

I stort det finns två typer av tekniker för elektronmicroscopy som används i materialforskning:

 • ScanningElektronMicroscopy (SEM) och
 • ÖverföringsElektronMicroscopy (TEM, STEM, ÅLAR)

Områden Som ElektronMicroscopy är Nödvändig i

Analys för ElektronMicroscopy krävs i efter områdena:

 • Ytbehandla karakteriseringen och ytbehandla analys
 • Tillväxtfenomen av en materiell avlagring på silikoner,
 • Microen/nano-strukturerar beslutsamhet av halvledare,
 • Inter-Diffusion studier på silikoner efter avlagring av att föra lagrar,
 • Hoppa av upptäckt i lagrar som bildar av halvledaren gå i flisor överst
 • Belasta och Anstränga analys mellan de två lagrarna i halvledare
 • Felstudier och analys i halvledareapparat
 • Ytbehandla kemiskt och elementärt kartlägga, inklusive impurities
 • Tunt filma tjockleksupptäckt

Vilken Trohet NanoSolutions Erbjuder

Fördriva halvledareföretag koncentrerar på deras produktionkapaciteter, och fabriks- processaa som deras nyckel- konkurrensfördel, TrohetNanoSolutions att testa servar erbjudanden som ett omfattande spänner av analytiskt testa servar, som kan hjälpa kunder att analysera tidigt stadiumutveckling till finalproduktutvärderingar. TrohetNanoSolutions experter fungerar med bransch för att förbättra mätningen av olik halvledarerekvisita liksom tjockleken, och justeringen av går runt lagrar och den kemiska sammansättningen för trace av specifika apparatregioner.

Den TrohetNanosolutions SEM 2000 och TEM Servar

Trohet har kapacitet av att ge SEM 2000- och TEM-analys. Frånsett avbildar den grundläggande microscopyen oss erbjuder en rapport som hjälper förstår forskare på kännetecknen av det materiellt som testas. Vi erbjuder också att extra hjälp med avancerad analys av materiellt ska utvärdera bruket av detta som är materiellt i finalprodukt. Vi kan också erbjuda extra konsultera som baseras på deras, projekterar behov.

Annat Analytiskt Servar Förutsatt Att av Trohet Nanosolutions

Trohet NanoSolutions ger en spänna av servar för de som önskar att framkalla nano-produkter i Halvledareapplikationer. Dessa inkluderar:

 • AFM - Atom- Tvungen Microscopy, som service Ytbehandlar Karakterisering av tunt, filmar, Elementärt ID och sammansättning som Är Lithographic mönstrar karakterisering, och Nanofabricated mönstrar, nanomaterials ytbehandlar att avbilda
 • SEM 2000 - ScanningElektronMicroscopy, som stöttar 2D, karakteriseringen 3D av höjd och lateral dimensionerar av nano-anmärker, Tjockleksmätningen av tunna beläggningar och filmar
 • TEM - ÖverföringsElektronMicroscopy, som stöttar Partikeln, storleksanpassar och formar analys, storleksanpassar Partikeln fördelning, och Beslutsamhet av crystallographic arrangerar gradvis

Om Trohet NanoSolutions

Trohet NanoSolutions ger Analytiskt Testa, & Konsultera servar för företag med att dyka upp Nano och Mikroteknologi baserade produkter. Våra lättheter hjälper Att Starta Ups, Mitt- - den storleksanpassade & Stora Reklamfilmen & den Industriella Regerings- Organisationsalltigenom Nordamerika för enheter såväl som med Analytiska Testa lösningar. Trohet NanoSolutions stöttar en bred spectrum av Nanotechnology baserade forskningprogram och avtalar också fabriks- för privata bransch- och regeringorganisationar.

Källa: Trohet Nanosolutions

Behaga besökTrohet Nanosolutions För mer information på denna källa

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit