Nanoscale Etsning genom Att Använda KobraICP-Källan

Bordlägga av Tillfredsställer

Inledning
Utmaningar som Vändas mot i Nanoscale Etsning
KobraKälla
Om Oxford Instrumenterar PlasmaTeknologi

Inledning

Oxford Instrumenterar PlasmaTeknologi (OIPT) har varit funktionsduglig på nanoscale som etsar att presentera, storleksanpassar under flera år nedanföra 100 nm, och de tillfogar ständigt till deras `-portfölj' av etsade material. Böjligheten av nya den ska KobraICP-källan möjliggör acceleration av deras kapacitet i nanoscaleetsning. OIPT är den etablerade brunnen som exploaterar den växande nanotechnologyrotationen, inte endast med deras etsning bearbetar, utan också med deras tillväxt och avlagring bearbetar. De är en ledande leverantör av sådan bearbetar till många av lättheterna och universitetarna för ha som huvudämnenanotechnologyforskning i världen. Denna applikation noterar fokuserar på etsningaspekten av nanotechnology, var det finns flera applikationer i minnen, skärmar, nya apparater för optoelectronic och quantumberäkning för halvledare.

Utmaningar som Vändas mot i Nanoscale Etsning

Nanoscale etsning är grundläggande svår för grundläggande två resonerar:

 1. Svår transport av frilägeart i och ut ur de mindre särdragen och
 2. Ökande verkställer av uppladdning vid joner och elektroner, som sidoväggar får nära tillsammans. Läget blandas av faktumet, som i designen av mycket mindre apparater, sidohjärnskrynklaren är vanligt mer, än lodlinjehjärnskrynklaren så förhöjningarna för aspektförhållandet.

OIPT ICP bearbetar har kapaciteten att fungera på lowen pressar yet med kickplasmatäthet och låg (controllable) DC-snedhet som kan jämföras till enkel RIE. Lowen pressar förhöjer anisotropy vid förminskande spridning av art gasar by arrangerar gradvis sammanstötningar.

KobraKälla

Den senaste Kobrakällan ger ökande böjlighet till och med efter alternativen:

 1. Aktivavståndsmätaren möjliggör vilde kontrollerar av jonfördelning, och optimerade erbjudanden bearbetar likformighet över elektroden.
 2. Pulsera: ICP-Källa. att Pulsera förminskar rånet som laddar för förhöjd etsning för aspektförhållande. Det kan också användas för justering av jonradikalförhållanden. Snedhet driver att pulsera, som göras normalt med low - frekvens driver förminskar att göra hack i på har kontakt med isolatorer och minimerar etsning för anhörigen för aspektförhållandet (ARDE).

Det pappers- för vit som ses till nedanfört, ger flera exempel av nanoscaleetsning i de specifika områdena av nano-imprinten lithography, och den photonic kristallen spela golfboll i hål såväl som silikon och annat diverse etsar. De två exemplen som ges här i, Figurerar 1 och Figurerar 2 är vid artighet av Anders Holmberg, Biomedical och Röntgar Fysik, det Kungliga Institutet av Teknologi, Stockholm, Sverige.

Figurera 1. Använder2 processaa kemi för Nolla på -100°C kapaciteten för den låga temperaturen av Systemet 100 ICP65 för för nanoscalepolyimide för HAR anisotropic etsning. 50 nm-halva-grad polyimide-gallrar, 500 nm- somkicken (AR-10:1) .10nm avdunstade titanium hårt, maskerar. Polyimiden etsar klassar 100nm/min.

Figurera 2. Använde2 processaa kemi för Cl i Systemet 100 ICP65 för Ge för nanoscale för kickaspektförhållandet som anisotropic etsar 10nm, avdunstat som titanium hårt maskerar. Ge etsar klassar 100nm/min. halva-grad för 25 nm GE-Galler, 310nm djupt (AR-12:1).

Läs det fullt granskar artikelNanoscale Etsning i Oxford Instrumenterar ICP-System i en Vit Paper som varas upphovsman till av Colin som Walesiskt downloadable från Oxforden Instrumenterar PlasmaTeknologiplatsen.

Om Oxford Instrumenterar PlasmaTeknologi

Oxford Instrumenterar PlasmaTeknologi ger en spänna av kickkapaciteten som är böjlig bearbetar till halvledaren som bearbetar kunder som är involverade i forskning och utveckling och produktionen. De specialiserar i tre huvudsakliga områden:

 • Etsa
  • RIE ICP, DRIE, RIE/PE, Jon Strålar
 • Avlagring
  • PECVD ICP-CVD, Nanofab, ALD, PVD, IBD
 • Tillväxt
  • HVPE Nanofab

Denna information har varit sourced, granskat, och anpassat från material förutsatt att av Oxford Instrumenterar PlasmaTeknologi.

Behaga besök Oxford Instrumenterar PlasmaTeknologi För mer information på denna källa.

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit