Använda JonConductanceMikroskopet (ICM) för att Avbilda CollagenFibrils

Bordlägga av Tillfredsställer

Inledning
Ta Prov Förberedelsen
Exempel
Om Parkera System

Inledning

Jonconductancemicroscopy (ICM) är en omfattande använd teknik som erhåller kontakt-fritt, avbildar av cellen ytbehandlar topografi, och att avbilda kultiverade celler under flytande villkorar. En ny modalitet av ICM framläggas här: dettillbakadragning scanning (ARS)funktionsläget. Denna modalitet är högt kraftig och möjliggör att avbilda av tar prov att ha stup. Fallet av den täta collagenfibrilen knyter kontakt utstuderat via ICM framläggas för att testa huruvida ARS-funktionsläget är passande för att avbilda som är biologiskt, tar prov med stora höjdmellanrum.

Ta Prov Förberedelsen

Collagenfibrils härleddes från svansenan av vuxen människa som Wistar tjaller och lagrade i fysiologisk saltdamm med 1 10% tymol (2-isopropyl-5-methylphenol) på °C 4 för en minimi av 1 dag. En sena lappar betvingades till sträckning och lufta-torkade över natten. Ta prov fördjupades därefter igen i fysiologisk saltdamm. Att avbilda för ICM utfördes i ARS-funktionsläget genom att använda detBio Systemet.

Exempel

Ett exempel av att avbilda för ICM av collagenfibrilen knyter kontakt genom att använda ARS-funktionsläget visas in figurerar 1. Bredden av individfibrilsna spännde från 50 till 470 nm. Som per dela upp profilera, figurerar collagenfibrilbredden som indikeras av de gröna pilarna in, 1 var 277 nm, och höjdskillnaden mellan fibrilen och exponeringsglaset ytbehandlar var 2606 nm. Detta resultat visar att bestämda fibrils inställs över den glass substraten under ICMEN avbildar scanning. Hence har ARS-funktionsläget av ICM gynna av att minimera den ladda styrkan, som är oundviklig i konventionell atom- styrkamicroscopy (AFM).

Figurera 1. Den Täta collagenfibrilen knyter kontakt avbildat av ARS-/hoppingICMEN (bästa panel). Profileraanalysen (nedersta panel) ser till röd linje som indikeras i ICMEN, avbildar.

Om Parkera System

Parkera System är de ledande nanotechnologylösningarna blir partner med för de mest utmana problemen av nanoscaleforskning och industriella applikationer.

Parkera System ger original- och innovativa AFM-lösningar för den exaktaste nanoscalemätningen. I nanoscalemetrology är att ha data, som är repeatable, reproducible och pålitligt precis så avgörande som uppnå kickupplösning. Den innovativa crosstalk-elimineringen (XE) metrologyplattformen som visades i en ny era av nanometrologyen, som övervinner non-linjäriteter och non-orthogonality som är tillhörande med konventionell piezotube, baserade system. Parkera System som innovativ AFM-teknologi är ett splittra marknadsför styrka, och den utvidgar den applikationen av nanometrologydet okända begränsar av konventionell AFM-teknologi.

Denna information har varit sourced, granskad och anpassad från material förutsatt att av Park System.

Behaga besök Parkerar System För mer information på denna källa.

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit