Mycket Varma Nanothermometer - Ny produkt

Japanska forskare, Yihau Gao och Yoshio Bando på MedborgareInstitutet för MaterialVetenskap i Tsukuba, har framkallat en nanothermometer som göras från en vätskegallium fylld kolnanotube.

I fjol grundar de, att en kolonn av vätskegallium i en täcka av grafiten rullande in i en cylinder - en nanotube - varierar linjärt med temperatur, som precis kvicksilver gör i en det normalatermometer. Deras nanothermometer, är mindre än 150 nanometres i diameter och läs emellertid genom att använda ett elektronmikroskop. Den fungerade endast i en dammsuga. Deras senaste utveckling är en nanothermometer som fungerar luftar in och på temperaturer mellan 323 och 823 kelvin.

Om nanotuben lämnas öppen på en, avsluta den ska termometern fungerar luftar in. Tunt ett ska oxidlagrar av gallium bildar på väggarna av nanotuben på höga temperaturer. Oxidlagrar motsvarar till höjden av galliummenisken och återstår förlägger in, når det har kylt. Det markerar därför maximat nedd temperatur.

Postat 15th Oktober 2003

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit